bài 106 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 106 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 118, 119 sách VNEN toán lớp 5 với tiếng giải dễ dàng hiểu

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và tiếng giải chi tiết

Bạn đang xem: bài 106 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Tính :

a) \(\dfrac{{12}}{{17}}:4\,\,;\)          \(12:\dfrac{6}{{13}}\,\,;\)            \(9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}}\)

b) \(72 : 45\)                     \(281,6 : 8\)                      \(300,72 : 53,7\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

- Muốn phân chia nhì phân số tao lấy loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

- gí dụng những quy tắc tiếp tục học tập về quy tắc phân chia số thập phân nhằm triển khai những quy tắc phân chia ở câu b.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17}}:\dfrac{4}{1} = \dfrac{{12}}{{17}} \times \dfrac{1}{4}\)\( = \dfrac{{12 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3 \times 1}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;\)

Ta hoàn toàn có thể ghi chép gọn gàng như sau :  \(\dfrac{{12}}{{17}}:4 = \dfrac{{12}}{{17 \times 4}} = \dfrac{{4 \times 3}}{{17 \times 4}} = \dfrac{3}{{17}}\,\,;\)

+) \(12:\dfrac{6}{{13}}\, = \dfrac{{12}}{1}:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12}}{1} \times \dfrac{{13}}{6}\)\( = \dfrac{{12 \times 13}}{{1 \times 6}} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{{1 \times 6}} = 26;\)

Ta hoàn toàn có thể ghi chép gọn gàng như sau : \(12:\dfrac{6}{{13}} = \dfrac{{12 \times 13}}{6} = \dfrac{{6 \times 2 \times 13}}{6}\)\( = 26;\)

 +) \(9:\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{9 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}}\)\( = \dfrac{{3 \times 3 \times 5}}{3} \times \dfrac{4}{{15}}\)\( = 15 \times \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{15 \times 4}}{{15}} = 4.\)

Câu 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân chia một số trong những thập phân cho tới 0,1,; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc trả vết phẩy của số tê liệt thứu tự quý phái ở bên phải một, nhì, thân phụ, ... chữ số.

- Muốn phân chia một số trong những cho tới 0,5 tao chỉ việc nhân số tê liệt với 2.

- Muốn phân chia một số trong những cho tới 0,25 tao chỉ việc nhân số tê liệt với 4.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết thành phẩm quy tắc phân chia bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu) :

Mẫu :  3 : 4 =  = 0,75

Phương pháp giải:

Làm tương tự động ví dụ khuôn, viết phép phân chia bên dưới dạng phân số rồi ghi chép bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Một lớp sở hữu 18 học viên nam giới và 12 nữ giới. Hỏi số học viên nữ giới lắc từng nào xác suất số học viên cả lớp.

A. 50%                      B. 60%                      C. 66%                      D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học viên cả lớp.

- Để dò xét tỉ số xác suất của số học viên nữ giới và số học viên của tất cả lớp nên tao dò xét thương thân thuộc số học viên nữ giới và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương tê liệt với 100 và ghi chép thêm thắt kí hiệu % nhập ở bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

Số học viên cả lớp là :

            18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học viên nữ giới lắc số xác suất học viên cả lớp là :

            12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án là D. 40%.

Câu 5

Tìm tỉ số xác suất của :

a) 3,2 và 4                           b) 7,2 và 3,2

Phương pháp giải:

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

Muốn dò xét tỉ số phần của A và B tao dò xét thương của A và B tiếp sau đó nhân thương vừa phải tìm ra với 100 và ghi chép thêm thắt kí hiệu % nhập ở bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số xác suất của 3,2 và 4 là :

              3,2 : 4 = 0,8 = 80%

b) Tỉ số xác suất của 7,2 và 3,2 là :

              7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%

Câu 6

Tính :

a) 2,7% + 10,32%

b) 45,8%  – 24,25%

c) 100% – 37% – 25,5%

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    A% + B% = (A + B)%

    A% – B% = (A – B)% 

Lời giải chi tiết:

a) 2,7% + 10,32% = 13,02%

b) 45,8% – 24,25% = 21,55%

c) 100% – 37% – 25,5% = 37,5%

Câu 7

Lớp 5A ý định trồng 180 cây, cho tới hiện nay đã trồng được 45% cây. Hỏi bám theo ý định, lớp 5A còn nên trồng từng nào cây nữa ?

Phương pháp giải:

- Tính số km tiếp tục trồng = số km ý định trồng : 100 × 45

- Số cây còn nên trồng = số km ý định trồng – số km tiếp tục trồng.

Lời giải chi tiết:

Lớp 5A tiếp tục trồng được số km là :

              180 : 100 × 45 = 81 (cây)

Theo ý định, lớp 5A còn nên trồng số km là :

              180 – 81 = 99 (cây)

                                 Đáp số: 99 cây.

Câu 8

Một thị trấn sở hữu 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi : 

a) Diện tích khu đất trồng cây cao su đặc vị từng nào xác suất diện tích S khu đất trồng cây cà phê?

b) Diện tích khu đất trồng cây coffe vị từng nào xác suất diện tích S khu đất trồng cây cao su?

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính : Muốn dò xét tỉ số phần của A và B tao dò xét thương của A và B tiếp sau đó nhân thương vừa phải tìm ra với 100 và ghi chép thêm thắt kí hiệu % nhập ở bên phải tích tìm ra.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số xác suất của diện tích S khu đất trồng cây cao su đặc và diện tích khu đất trồng cây coffe là:

            480 : 320 = 1,5 = 150%

b) Tỉ số xác suất của diện tích S khu đất trồng cây coffe và diện tích khu đất trồng cây cao su đặc là:

            320 : 480 = 0,6666 = 66,66%

                                  Đáp số: a) 150% ;

                                               b) 66,66%.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.