bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1


Tổng ăn ý đề thi đua thân thích kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông bên trên \(C\), vô đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính những tỷ con số giác của góc \(B\), kể từ cơ suy rời khỏi những tỷ con số giác của góc \(A\).

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng tấp tểnh lí Pytago nhằm tính phỏng nhiều năm cạnh huyền. 

+) Dựa vô khái niệm tỉ con số giác nhằm tính những tỉ con số giác của góc \(B\).

\(\sin \alpha =\dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ huyền};\)         \(\cos \alpha = \dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ huyền}\);

\(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề};\)             \(\cot \alpha =\dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ đối}.\)

+) Dựa vô tấp tểnh lí về tỉ con số giác của nhì góc phụ nhau: " Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này vì chưng cosin góc cơ, tan góc này vì chưng cotang góc kia" nhằm kể từ những tỉ con số giác của góc \(B\) tính tỉ con số giác của góc \(A\).

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\), vận dụng tấp tểnh lí Pytago, tao có: 

            \(AB^2=CB^2+AC^2\)

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,9^2+1,2^2\) 

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,81+1,44=2,25\)

       \(\Leftrightarrow AB=\sqrt{2,25}=1,5m\)

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở duyên hải nam trung bộ là

Vì \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\) nên góc \(B\) và \(A\) là nhì góc phụ nhau. Do vậy, tao có:

         \(\sin A=\cos B=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{1,2}{1,5}=\dfrac{4}{5}\)

         \(\cos A=\sin B=\dfrac{AC}{AB} =\dfrac{0,9}{1,5}=\dfrac{3}{5}\)

        \(\tan A=\cot B=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{1,2}{0,9}=\dfrac{4}{3}\)

        \(\cot A=\tan B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{0,9}{1,2}=\dfrac{3}{4}\)

Nhận xét: Với nhì góc phụ nhau, tao đem sin góc này vì chưng cosin góc cơ, tan góc này vì chưng cotan góc cơ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 12 trang 76 SGK Toán 9 luyện 1

  Hãy ghi chép những tỉ con số giác sau trở thành tỉ con số giác của những góc nhỏ...

 • Bài 13 trang 77 SGK Toán 9 luyện 1

  Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 luyện 1. Dựng góc α biết:

 • Bài 14 trang 77 SGK Toán 9 luyện 1

  Sử dụng khái niệm tỉ số những lượng giác của một góc nhọn nhằm minh chứng...

 • Bài 15 trang 77 SGK Toán 9 luyện 1

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

 • Bài 16 trang 77 SGK Toán 9 luyện 1

  Cho tam giác vuông mang trong mình 1 góc, cạnh huyền...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Xem thêm: nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.