bài tập toán lớp 5 trang 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 9

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số thập phân phù hợp nhập vị trí chấm bên dưới từng vạch của tia số:

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi điền phân số phù hợp nhập vị trí chấm.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Phương pháp giải:

Quy đồng những phân số sao mang lại kiểu mẫu số của những phân số mới mẻ là \(10; 100; 1000; ...\)

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}\) ;                     \( \dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}\);

\( \dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân với kiểu mẫu số là \(100\): 

\( \dfrac{6}{25}\) ;         \( \dfrac{500}{1000}\) ;         \( \dfrac{18}{200}\) .

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và kiểu mẫu số của những phân số đang được mang lại với một vài phù hợp nhằm được phân số thập phân với kiểu mẫu là \(100\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{6}{25} =\dfrac{6 \times 4}{25 \times 4}=\dfrac{24}{100}\) ;                \( \dfrac{500}{1000}=\dfrac{500:10}{1000:10}=\dfrac{50}{100}\) ;

\( \dfrac{18}{200}\) \( =\dfrac{18:2}{200:2}=\dfrac{9}{100}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

>, <, = ?

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập

\( \dfrac{7}{10}\) ... \(\dfrac{9}{10}\)                            \(\dfrac{92}{100}\) ... \(\dfrac{87}{100}\);

\(\dfrac{5}{10}\) ... \(\dfrac{50}{100}\)                          \(\dfrac{8}{10}\) ... \(\dfrac{29}{100}\).

Phương pháp giải:

- Cách đối chiếu nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số: Phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

- Cách đối chiếu nhị phân số ko nằm trong kiểu mẫu số:

+ Quy đồng nhị phân số về nằm trong kiểu mẫu.

+ Phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

Lời giải chi tiết:

+) \( \dfrac{7}{10}<\dfrac{9}{10}\) ;             

+) \(\dfrac{92}{100}>\dfrac{87}{100}\) ;            

+) \(\dfrac{5}{10}= \dfrac{5 \times 10}{10 \times 10}=\dfrac{50}{100}\) ;   

    Vậy: \(\dfrac{5}{10}=\dfrac{50}{100}\).       

+)  \(\dfrac{8}{10} = \dfrac{8 \times 10}{10\times 10}=\dfrac{80}{100}\)

   Vì \(80 > 29\) nên \(\dfrac{80}{100}>\dfrac{29}{100}\). 

   Vậy: \(\dfrac{8}{10}>\dfrac{29}{100}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập với \(30\) học viên, nhập đó \(\dfrac{3}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học viên là học viên xuất sắc Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập cơ với từng nào học viên xuất sắc Toán, từng nào học viên xuất sắc Tiếng Việt?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên xuất sắc Toán tớ lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{3}{10}\).

- Tìm số học viên xuất sắc Tiếng Việt tớ lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{2}{10}\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: \(\dfrac{3}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: \(\dfrac{2}{10}\) số học tập sinh

Học sinh xuất sắc toán: ? em

Học sinh xuất sắc Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học viên xuất sắc toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học viên xuất sắc giờ việt là:

Xem thêm: by the age of 25

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học viên xuất sắc Toán;

                                                \(6\) học viên xuất sắc Tiếng Việt.