bài thơ về chú bộ đội hải quân

Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa xăm vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới trời xanh rì trứng sáo.

Mặc nắng nóng mưa dông bão
Cây súng chú có thể tay
Quân thù hằn nhưng mà ló mặt
Biển rộng lớn tiếp tục vùi thây.

Bạn đang xem: bài thơ về chú bộ đội hải quân

Em ngóng ngày ranh lớn
Sẽ vượt lên sóng rời khỏi khơi
Cũng thay cho có thể cây súng
Giữ lấy biển khơi lấy trời.

Tác giả: Vân Đài

Xem thêm: asean organised different projects and activities to integrate its members

Bài thơ thể hiện nay tình thương chiều chuộng, quý mến của những nhỏ xíu giành riêng cho chú quân nhân thủy quân. Các chú đang khiến công tác làm việc ngoài hải hòn đảo xa xăm sôi của tổ quốc, hằng ngày đương đầu với mưa, dông, bão tuy nhiên bên trên tay luôn luôn có thể cây súng để lưu lại gìn độc lập biển khơi hòn đảo của việt nam, ko mang lại kẻ thù xâm phạm phạm vi hoạt động.

Xem thêm: the writer was really hot under the collar when his novel was mistaken for another

Khi trông thấy hình hình ảnh của những chú thủy quân, những nhỏ xíu cũng ước muốn vững mạnh trở nên binh thủy quân kiểu như những chú.

Hình hình ảnh Bài thơ Chú hải quân
Hình hình ảnh Bài thơ Chú hải quân: Đứng canh ngày canh tối, Ngoài xa xăm vời hải hòn đảo.
Chú hải quân
Bài thơ Chú hải quân: Đứng canh ngày canh tối, Ngoài xa xăm vời hải đảo

Danh sách những bài bác thơ hoặc về chú cỗ đội: Thơ về chú cỗ đội

Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập dượt 2, NXB Giáo dục đào tạo, 2002