bản văn chúa cà phê

CHÚA BÀ CÀ PHÊ

Ai lên tới mức chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng cảnh quan tô khê
Trên ngàn tùng dông tố cuốn mây bay
Dưới năng lượng điện chi phí con cái phụng sự bà chúa Cà phê
Ai lên tới mức chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng cảnh quan tô khê

Hồn linh sông núi danh tài còn ghi
Trong tích cũ Lê triều thái tổ
Một thôn nghèo nàn mán đỏ hỏn bên trên nương
Lam chiều sương lan mùng sương
Chim kêu vượn hót ven lối hoa chen
Ngày linh tuột chọn 1 giờ
Trời sai tiên nữ giới nỗ lực cờ giáng sinh

Bạn đang xem: bản văn chúa cà phê

Đêm thanh giờ tý xuất hiện năng lượng điện tiền
Khắp một vùng lặng yên mùng đêm
Sao rơi sáng sủa tỏ ở mặt mày thềm

Chợt nghe giáng trần tiên nường thánh linh
Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
Luyện quy tắc tiên thái thượng lão quân
Tử vi coi tướng mạo như thần

Bói nhập gia sự mươi phân vẹn mười
Đoán thần tướng mạo thương dân chủ yếu đạo
Giải hạn tai chỉ bảo căn ro
Giận loại tàn bạo bất lương

Khuyên xoay đầu lại dò xét lối tu tâm
Mang tài cứu giúp nước cứu giúp dân
Chúa bà sáng sủa tỏ trần phàm còn duyên
Loài vô lương thượng thiên an bài

Loài vô lương thượng thiên an bài
Giờ dần dần chúa ở thiên bầu trở về
Khắp hốc động tô khê chúa dạo
Đức vua phong nữ giới đạo thần linh
Du thuyền yên ổn thế cứu giúp dân

Lập đền rồng khói hương xa xôi ngay sát lưu giữ ơn
Tiên lưu giữ cảnh thủy tô bắc địa
Giáng trần phàm cao lùng cà phê
Núi non trăng nước mùi hương khê

Xá Ngự
Núi non trăng nước mùi hương khê
Chim kêu vượn hót hạc bày dưng hoa
Môi son má phấn domain authority ngà
Thơm thơm nức tóc phượng rà soát rà sống lưng ong
Chúa bà thơm nức thơm tóc phượng rà soát rà
Áo chàm khăn thắm đai hoa kiềng vàng
Khăn vắt ngang sống lưng treo xà tích
Tai dừng vàng vòng ngọc kim cương
Ấn phù đạo pháp cương thường

Xem thêm: hiệu suất của nguồn điện

Ngự đồng phán bói đi đường trần gian
Có phen nghịch ngợm cảnh bích động thanh nhàn
Ngự lầu hồng phủ tía thênh thang
Suối nội địa bạc rừng vàng

Núi rừng trùng trùng điệp điệp thang mây
Ngắm coi cảnh quan đền rồng đây
Thác reo uốn nắn khúc thông cây rườm rà
Trăng soi bóng liễu la đà

Rừng cấm chúa bà dạo bước bàn cờ ngự vui
Chúa bà cafe hách danh trần phàm
Oai danh thần pháp chúa bà trừ gian
Đêm cùng trong ngày chúa xét soi nhân gian

Nghe chúa hạ mệnh lệnh hùn dân trừ tà
Danh thơm nức còn mãi vang xa
Tiếng lòng thổn thức chúa bà thương dân
Công người như nước như non

Trọn đời lưu giữ tấm lòng son vì như thế đời
Ai hoặc lẽ sao trời vật đổi
Lánh vết mờ do bụi trần về cõi hỏng không
Đồi cao còn vết tiên rồng
Ban tiên thủng thẳng gót hồng múa ca
Ngũ âm tay đàn tang tích tình tang

Xem thêm: công nghệ 11 bài 7

Tay đàn tang tích tình tang
Tiếng tơ giờ trúc nữ tính bẻ bai
Tiếng thổ giờ mường thong dong điểm đót
Cảnh lâm thiền vượn hót chim kêu
Mười nhị cô thổ mán theo dõi hầu

Muôn loại từng vùng đâu đâu vọng cầu
Ba mươi sáu cửa ngõ động quy đầu thực hiện tôi
Ánh đuốc cơ sáng sủa tỏ ngân hà
Đuốc soi sáng sủa từng ngay sát xa

Soi cho tới môn đệ lộc tài bình an
Đệ tử con cái khấu đầu vọng bái
Xin chúa bà giáng phúc lưu ân
Độ cho tới môn đệ thiên xuân lâu ngôi trường.