c3h4 + agno3 + nh3

C3H4 AgNO3

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép và cân đối đúng chuẩn phản xạ Lúc sục khí propin nhập hỗn hợp láo lếu hợp ý AgNO3/NH3. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết bài bác tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung phương trình sau đây.

Bạn đang xem: c3h4 + agno3 + nh3

1. Phương trình phản xạ C3H4 ứng dụng với AgNO3

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

 CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

2. Tiến hành phản xạ Propin ứng dụng với AgNO3

Sục khí propin nhập hỗn hợp láo lếu hợp ý AgNO3/NH3

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Xuất hiện nay kết tủa color vàng

Phản ứng bên trên gọi là phản xạ thế vì thế ion kim loại

Đây là phản xạ nhận thấy ank – 1 – in

3. Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Để phân biệt ank-1-in và anken, tớ hoàn toàn có thể dùng

A. hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. hỗn hợp AgNO3 nhập NH3

D. hỗn hợp HBr

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận thấy ank-1-in và anken tớ dùng hỗn hợp AgNO3/NH3.

Chỉ với Ank-1-in phản xạ sẽ tạo nên kết tủa gold color.

CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓vàng + xNH4NO3. (x là số vẹn toàn tử H bị thay vì vẹn toàn tử Ag)

Cụ thể nếu như Ank-1-in ở đó là Axetilen thì tớ với phương trình phản xạ chất hóa học sau:

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 2. Cho axetilen phản xạ với hỗn hợp brom dư chiếm được thành phầm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2 – CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CH≡CH + 2Br2 → CHBr2 – CHBr2

Câu 3. Cho propin qua chuyện nước với HgSO4 ở 80oC đưa đến thành phầm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Sản phẩm không giống.

Câu 4. Sục khí X nhập lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, kết đôn đốc phản xạ chiếm được kết tủa gold color nhạt nhẽo. Khí X là

A. etilen.

B. andehit propionic.

C. propin.

D. metan.

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓vàng nhạt nhẽo + NH4NO3

Vậy A là propin

Câu 5. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Tất cả những ankin đều nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp brom

B. Tất cả những ankin với link phụ vương ở đầu mạch đều phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 theo đuổi tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin với link phụ vương đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Phản ứng đặc thù của Ankin là phản xạ thế

Câu 6. Dãy này tại đây đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Xem đáp án

Đáp án B

A. Loại vì thế metanal ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2AgNO3 + 7NH3 + 3H2O → 9C6H5COONH4 + 2Ag

C. Loại Saccarozơ ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

D. Loại vì thế Metanol ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Câu 7. Cho những đánh giá sau:

(1) Glucozơ và mantozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều ứng dụng với hỗn hợp NaOH.

(3) Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

(4) Liên kết hiđro là vẹn toàn nhân chủ yếu khiến cho etanol với nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa của đimetyl ete.

(5) Nhiệt phỏng sôi của axit fomic cao hơn nữa nhiệt độ phỏng sôi của axit axetic.

(6)  Axit fomic ứng dụng với Cu(OH)2/NaOH, đun lạnh lẽo đưa đến Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản xạ này.

Các đánh giá chính là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

(1), (3), (4), (6) chính.

(2) sai vì thế rượu etylic ko ứng dụng với NaOH.

Xem thêm: giáo dục công dân 9

(5) sai vì thế Nhiệt phỏng sôi của axit fomic thấp rộng lớn nhiệt độ phỏng sôi của axit axetic.

--------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn reviews cho tới chúng ta C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3, nội dung bài viết tiếp tục độc giả ghi chép và cân đối đúng chuẩn phản xạ Lúc sục khí propin nhập hỗn hợp láo lếu hợp ý AgNO3/NH3. Mong rằng qua chuyện nội dung bài viết này những chúng ta cũng có thể tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tăng kỹ năng tư liệu Trắc nghiệm chất hóa học 11, phương trình phản xạ chất hóa học...