các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Câu hỏi:

14/01/2022 33,099

Bạn đang xem: các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

C. Trang tài liệu và thiết kế

Đáp án chủ yếu xác

D. Trang tài liệu và khuôn mẫu hỏi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Có nhì cơ chế thông thường dùng để làm thao tác với khuôn mẫu hỏi: cơ chế kiến thiết và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế kiến thiết, tớ rất có thể kiến thiết mới nhất hoặc coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ của khuôn mẫu chất vấn.

Đáp án: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong những tuyên bố sau thời điểm nói đến khuôn mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Khi thiết lập cỗ thanh lọc cho tới bảng, thiết lập ĐK thanh lọc sẽ tạo khuôn mẫu hỏi 

C. Hằng văn phiên bản được viết lách nhập cặp vết nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn mẫu chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria ý nghĩa gì?

A. Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn những phiên bản ghi đi vào khuôn mẫu hỏi 

B. Xác toan những ngôi trường xuất hiện tại nhập khuôn mẫu hỏi 

C. Xác toan những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Nếu những câu hỏi phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 4:

Bảng DIEM với những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để mò mẫm những học viên với điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5, nhập loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 5:

Kết trái ngược tiến hành khuôn mẫu chất vấn rất có thể nhập cuộc nhập việc tạo ra ra:

A. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu khuôn mẫu không giống, khuôn mẫu chất vấn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn không giống hoặc báo cáo 

D. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn khác

Câu 6:

Để hiển thị một trong những phiên bản ghi nào là tê liệt nhập hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

D. Trả lời