cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu trang bị tròn trặn tế bào miêu tả được cơ cấu tổ chức, tỉ lệ thành phần những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu trang bị tròn trặn Khi “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu trang bị cột thông thường gặp gỡ : Biểu trang bị tròn trặn đơn, tròn trặn với buôn bán kín

2. Cách vẽ biểu trang bị tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ nạm dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tao cần thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu trang bị cần như thể nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trặn thì nên xác lập tâm những lối tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không hề thiếu số liệu lên biểu trang bị, tỉ lệ thành phần % nào là vượt lên nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu trang bị.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu trang bị.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu trang bị.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang đến bạn dạng trang bị.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách phán xét biểu trang bị tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận lăm le cơ cấu tổ chức tổng quát tháo lớn số 1.

- So sánh là khuôn mẫu nào là nhất, nhì, thân phụ,… và cho thấy thêm đối sánh trong những nhân tố (gấp bao nhiêu đợt hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một số trong những lý giải.

* Khi với kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là thân phụ hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét khuôn mẫu cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như với thân phụ vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất phán xét về nhất, nhì, thân phụ,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như như thể nhau thì tao gom nói chung cho những năm một đợt thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến tóm lại về côn trùng đối sánh trong những nhân tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần phán xét bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Khi phán xét biểu trang bị.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu trang bị tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không bám theo quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cuối phía bên trái kim 12h).

- Các nhân tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn ở trong biểu trang bị.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu trang bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu trang bị tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau trong những điểm.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy điểm I tách và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành cty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự đầy đủ, văn minh.

Xem thêm: vở bài tập ngữ văn 8

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác phân bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó bám theo ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân bám theo ngành tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và cty, nhập cơ tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì việc làm Đổi mới nhất, nền tài chính của việt nam trở nên tân tiến thời gian nhanh nên đang được dẫn đến được không ít việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ sản phẩm của quy trình vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng điểm cty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến phát hành và cuộc sống nên đang được thú vị thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân bám theo ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế vì thế nhu yếu rộng lớn về thực phẩm mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được nước non quan hoài, cty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã với lời nói giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu hình rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.