cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng miền còn được gọi là biểu vật dụng diện. Loại biểu vật dụng này thể hiện tại được cả tổ chức cơ cấu và hành động cách tân và phát triển của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu vật dụng là một hình chữ nhật (hoặc hình vuông), nhập này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu vật dụng miền: đa phần năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu vật dụng miền thông thường bắt gặp : Biểu vật dụng miền ông chồng tiếp nối nhau, miền ông chồng kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu vật dụng miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác quyết định tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều lâu năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) nên cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm sau cùng đó là trục tung phía hai bên.

- Trường thích hợp bạn dạng vật dụng bao gồm nhiều miền ông chồng lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền bám theo trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết Note sao cho tới tăng thêm ý nghĩa nhất mặt khác cũng nên tính cho tới tính trực quan liêu và tính mĩ thuật của biểu vật dụng.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu vật dụng, chiều rộng lớn của biểu vật dụng thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân thích của miền (không kiểu như cơ hội ghi như biểu vật dụng đường).

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Biểu vật dụng miền vẽ bám theo độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhì trục - một trục thể tân tiến lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này đặc biệt ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng mực.

- Trường thích hợp đòi hỏi thể hiện tại tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,... rất cần phải xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách đánh giá biểu vật dụng miền

- Nhận xét công cộng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, nhận xét Xu thế công cộng của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời hạn nhân tố a tăng hoặc hạn chế, tăng hạn chế ra sao, tăng hạn chế bao nhiêu? Sau cơ cho tới nhân tố b tăng hoặc hạn chế,… nhân tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, thân phụ và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu vật dụng miền

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu hụt số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu hụt đơn vị chức năng.

+ Viết ghi chú nhập biểu vật dụng, ko lấp chan chứa hình chữ nhật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu vật dụng miền

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm nhâm thìn (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất nhằm thể hiện tại sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở VN, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở VN với sự vận động và di chuyển.

- Năm năm nhâm thìn, lúa sầm uất xuân rung rinh tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu sầm uất (36,0%) và rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa sầm uất xuân hạn chế nhẹ nhàng (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm nhâm thìn tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu sầm uất tăng liên tiếp qua chuyện trong năm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa hạn chế liên tiếp qua chuyện trong năm và hạn chế 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu sầm uất tăng là vì việc tăng nhanh rạm canh, tăng vụ và có khá nhiều kiểu như mới mẻ tiến hành test nghiệm cho tới năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa sầm uất xuân hạn chế là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa color không giống cho tới năng suất cao hơn), tác động của những nhân tố đương nhiên (nguồn nước, những nhân tố nhiệt độ,…).

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: the waste from the chemical factory is extremely

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận gửi phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa ở VN, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu vật dụng vẫn vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại mặt hàng = Khối lượng loại mặt hàng / Tổng số mặt hàng x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận gửi phân bám theo loại mặt hàng hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu; hạn chế tỉ trọng mặt hàng nhập vào.

+ Tỉ trọng mặt hàng xuất khẩu tăng nhẹ nhàng (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng mặt hàng nhập vào hạn chế liên tiếp qua chuyện trong năm và hạn chế 3,8%.

+ Tỉ trọng mặt hàng trong nước tăng nhẹ nhàng (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận gửi phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: mặt hàng xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, mặt hàng nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và mặt hàng trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là mặt hàng xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là mặt hàng nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do tạo ra nội địa cách tân và phát triển và quyết sách tăng nhanh xuất khẩu nên tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu tăng thời gian nhanh.

- Tuy vẫn rung rinh tỉ trọng lớn số 1 nhưng vì lượng mặt hàng nhập vào tăng chậm rì rì rộng lớn đối với nhì loại mặt hàng bên trên nền tỉ trọng hạn chế ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn mặt hàng nhập vào, dữ thế chủ động tạo ra những món đồ nội địa và tăng nhanh xuất khẩu, hội nhập nền kinh bại liệt chống và bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh phân bám theo trở thành thị và vùng quê ở VN, quá trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- sít dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở thành thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi bám theo trong năm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở thành thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở thành thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở thành thị và vùng quê với sự gửi dịch:

+ Dân trở thành thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê hạn chế liên tiếp và sụt giảm 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư VN tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh VN rộng lớn, số người nhập giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên di nhập những chống trở thành thị dò xét việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như TP Hà Nội, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn thế dân trở thành thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê hạn chế là vì dân vùng quê tăng chậm rì rì rộng lớn dân trở thành thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời nhập trở thành thị.

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện kĩ năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí đặc biệt hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu tạo rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.