cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu đồ gia dụng tròn trặn tế bào miêu tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu đồ gia dụng tròn trặn khi “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu đồ gia dụng cột thông thường bắt gặp : Biểu đồ gia dụng tròn trặn đơn, tròn trặn với cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu đồ gia dụng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ vậy dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tao nên thay đổi quý phái số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu đồ gia dụng nên tương đương nhau nhằm tiện mang lại việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trặn thì nên xác lập tâm những đàng tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu đồ gia dụng, tỉ trọng % này vượt lên trên nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu đồ gia dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu đồ gia dụng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ gia dụng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang lại bạn dạng đồ gia dụng.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu đồ gia dụng tròn

* Khi có duy nhất một vòng tròn

- Nhận lăm le cơ cấu tổ chức tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là loại này nhất, nhì, tía,… và cho thấy thêm đối sánh tương quan Một trong những nhân tố (gấp bao nhiêu chuyến hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một trong những lý giải.

* Khi với kể từ nhị vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như với tía vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại mới nhất đánh giá về nhất, nhì, tía,… của những nhân tố vào cụ thể từng năm, nếu như tương đương nhau thì tao gom chung quy cho những năm một chuyến thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang lại Tóm lại về ông tơ đối sánh tương quan Một trong những nhân tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” khi đánh giá biểu đồ gia dụng.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu đồ gia dụng tròn

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy vậy với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo dõi quy luật (giá trị trước tiên phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cuối phía trái kim 12h).

- Các nhân tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn trực thuộc biểu đồ gia dụng.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu đồ gia dụng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu đồ gia dụng tròn

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện nay cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I hạn chế và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành công ty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự hoàn mỹ, tân tiến.

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác phân theo dõi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó theo dõi ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo dõi ngành tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thiết kế và công ty, vô bại tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thiết kế tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền tài chính của việt nam trở nên tân tiến nhanh chóng nên đang được tạo nên được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ thành phẩm của quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng chống công ty trở nên tân tiến mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu càng ngày càng tăng mang lại phát hành và cuộc sống nên đang được thú vị tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo dõi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo dõi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế bởi yêu cầu rộng lớn về thực phẩm mang lại nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được tổ quốc quan hoài, công ty ko thiệt sự trở nên tân tiến mạnh nhằm đáp ứng mang lại trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện khả năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ gia dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ gia dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ gia dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ gia dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo dõi cấu tạo đi ra đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.