cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

14/12/2019 150,622

B. Tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm điện;

C Tỉ lệ nghịch tặc với khoảng cách kể từ điểm đang được xét cho tới chạc dẫn;

D. Tỉ lệ thuận với chiều nhiều năm chạc dẫn.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Cảm ứng kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô chạc dẫn trực tiếp nhiều năm ko tùy thuộc vào chiều nhiều năm chạc dẫn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chạc dẫn trực tiếp nhiều năm đem dòng sản phẩm năng lượng điện. Khi điểm tao xét ngay gần chạc rộng lớn gấp đôi và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng gấp đôi thì kích cỡ chạm màn hình từ

A. tăng 4 lượt.

B. ko thay đổi.

C. tăng gấp đôi.

D. rời 4 lượt.

Câu 2:

Nhận toan này tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô chạc dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất chạc dẫn;

B. dựa vào môi trường xung quanh xung quanh;

C. dựa vào hình dạng chạc dẫn;

D. dựa vào kích cỡ dòng sản phẩm năng lượng điện.

Câu 3:

Các lối mức độ kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm với dạng là những đường:

A. trực tiếp vuông góc với dòng sản phẩm điện

Xem thêm: in the professional or career world

B. tròn trặn đồng tâm vuông góc với dòng sản phẩm điện

C. tròn trặn đồng tâm vuông góc với dòng sản phẩm năng lượng điện, tâm bên trên dòng sản phẩm điện

D. tròn trặn vuông góc với dòng sản phẩm điện

Câu 4:

Hình vẽ này sau đây xác lập sai vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện vô chạc dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn:

A. 

B. 

C.

D.

Câu 5:

Chọn một đáp án sai “lực kể từ ứng dụng lên một chạc dẫn với dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua đặt điều vuông góc với lối mức độ kể từ tiếp tục thay cho thay đổi khi”:

A. dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều

B. kể từ ngôi trường thay đổi chiều

C. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện thay cho đổi

D. dòng sản phẩm năng lượng điện và kể từ ngôi trường bên cạnh đó thay đổi chiều

Câu 6:

Chọn một đáp án sai.

A. Khi một chạc dẫn với dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều tuy nhiên song với lối chạm màn hình kể từ thì ko Chịu ứng dụng vì thế lực từ

B. Khi chạc dẫn với dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vuông góc với lối chạm màn hình kể từ thì lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn là vô cùng đại

C.Giá trị cực to của lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn dài l có dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều vô kể từ ngôi trường đều B là Fmax = IBl

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

D. Khi chạc dẫn với dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều tuy nhiên song với lối chạm màn hình kể từ thì lực kể từ ứng dụng lên chạc là Fmax = IBl