cây công nghiệp hàng năm ở nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 30-09-2022


Chia sẻ bởi: Phan Minh Cường


Các cây lâu năm thường niên ở VN đa số là

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi phí, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Chủ đề liên quan

Loại cây lâu năm được trồng đa số bên trên khu đất phụ thân dan và khu đất xám mất màu bên trên phù tụt xuống cổ của VN là

Nguồn cung ứng thịt đa số bên trên thị ngôi trường VN lúc bấy giờ là kể từ chăn nuôi

Hai vùng cách tân và phát triển nhất toàn quốc về chăn nuôi heo và gia cố là

A

Đồng vị sông Hồng và Đông nam giới Sở.

B

Đông nam giới Sở và Đồng vị sông Cửu Long.

C

Đồng vị sông Hồng và Đồng vị sông Cửu Long.

D

Đồng vị sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Vùng nào là sở hữu con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng sở hữu con số đàn trườn thịt cách tân và phát triển nhất ở VN là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Chăn nuôi heo của VN triệu tập đa số ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng vị sông Hồng, Đồng vị sông Cửu Long.

Dựa nhập Atlat trang 19, hãy cho thấy thêm nhì vùng thường xuyên canh cây lâu năm lớn số 1 ở VN là

A

Đông nam giới Sở và Trung du miền núi Bắc Sở.

B

Trung du miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

C

Đông nam giới Sở và Tây Nguyên.

D

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Sở.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, loại cây nào là tại đây không nên là trình độ chuyên môn hóa phát hành nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây không có sản lượng thịt tương đối xuất chuồng tính theo đòi đầu người bên trên 50kg/người?

Tỉ trọng độ quý hiếm phát hành cây lâu năm nhập tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành ngành trồng trọt của VN sở hữu Xu thế tăng do

A

có nhiều ĐK tiện lợi nhằm cách tân và phát triển cây lâu năm.

B

mang lại hiệu suất cao tài chính cao.

C

cây công nghiệp có công dụng trong công việc bảo đảm môi trường thiên nhiên.

D

dân cư sở hữu truyền thống cuội nguồn phát hành.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất nhập việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tao hiện nay?

A

Thị trường hấp phụ có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Xem thêm: ôn tập phần văn học 12

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng thường xuyên canh ko ổn định.

Khó khăn nào là tại đây tiếp tục cơ bạn dạng được xử lý so với ngành chăn nuôi nước ta?

A

Dịch dịch sợ hãi gia súc, gia cố rình rập đe dọa bên trên diện rộng lớn.

B

Giống gia súc, gia cố mang lại năng suất cao còn không nhiều.

C

Cơ sở đồ ăn mang lại chăn nuôi ko được đáp ứng.

D

Hiệu trái khoáy chăn nuôi ko thiệt cao và không yên tâm.

Ngành chăn nuôi heo ở VN triệu tập ở những vùng

A

có ĐK nhiệt độ ổn định lăm le.

B

ven hải dương sở hữu nghề đánh bắt cá cách tân và phát triển.

C

trọng điểm hoa màu và sầm uất dân.

Phát biểu nào là tại đây đích thị về ĐK chăn nuôi nước ta?

A

Các cty về giống như, thú nó tiếp tục có khá nhiều tiến bộ cỗ và cách tân và phát triển rộng rãi.

B

Xu phía chăn nuôi nông trại theo như hình thức công nghiệp được cách tân và phát triển.

C

Giá trị những thành phầm ko qua loa giết mổ thịt lắc tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Vùng Đồng vị sông Hồng và Đồng vị sông Cửu Long sở hữu ngành chăn nuôi cách tân và phát triển là do

A

các giống như con vật địa hạt có mức giá trị tài chính cao.

B

có mối cung cấp đồ ăn phong phú và đa dạng, thị ngôi trường hấp phụ to lớn.

C

lực lượng làm việc đầy đủ, sở hữu kinh nghiệm tay nghề nhập chăn nuôi.

D

có nhiều ĐK đương nhiên tiện lợi mang lại chăn nuôi.

Xu phía nổi trội nhất của ngành chăn nuôi VN lúc bấy giờ là

A

ứng dụng tiến bộ cỗ khoa học tập và kỹ năng.

B

đang tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm & hàng hóa.

C

tăng tỉ trọng thành phầm ko giết mổ thịt.

D

phát triển mạnh cty về giống như, thú nó.

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với ngành chăn nuôi của VN hiện tại nay?

A

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm hoá.

C

Sản phẩm ko qua loa giết mổ thịt lắc tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Hiệu trái khoáy chăn nuôi tiếp tục đạt được ở tại mức chừng cao và ổn định lăm le.

Chăn nuôi trườn sữa ở VN lúc bấy giờ sở hữu Xu thế cách tân và phát triển mạnh ở điểm nào là sau đây?

Nguồn đồ ăn mang lại chăn nuôi gia súc rộng lớn ở trung du và miền núi VN đa số dựa vào

Khó khăn lớn số 1 trong công việc cách tân và phát triển cây lâu năm ở VN lúc bấy giờ là

A

trình chừng làm việc ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi.

B

công nghiệp chế biến đổi còn nhiều giới hạn.

C

Xem thêm: nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì

khả năng lôi cuốn nguồn chi phí góp vốn đầu tư thấp.

D

thị ngôi trường hấp phụ có khá nhiều dịch chuyển.