chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

Câu hỏi:

28/02/2020 49,223

A. CH3CHO

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là CH3CHO

 Lưu ý: Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc (tráng gương) là ăn ý hóa học đem group chức -CH=O nhập phân tử ví dụ tựa như những anđehit, glucozơ, ngoại giả còn tồn tại fructozơ (vì nhập môi trường thiên nhiên kiềm fructozơ trả hóa trở nên glucozơ), axit fomic và những este của axit fomic.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ nằm trong loại polisaccarit là bộ phận chủ yếu tạo ra màng tế bào thực vật, có tương đối nhiều nhập mộc, bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là 

A. C12H22O11

B. C2H4O2

C. (C6H10O5)n

D. C6H12O6

Câu 2:

Cho những hóa học sau: saccarozơ, glucozơ, tinh anh bột, xenlulozơ, fructozơ. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân là

A. 1.         

B. 4.         

C. 3.          

D. 2. 

Câu 3:

Cặp hóa học này tại đây nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch? 

A. (NH4)2HPO4 và KOH

B. Cu(NO3)2 và HNO3.  

C. Al(NO3)3 và NH3

Xem thêm: soạn bài con muốn làm một cái cây

D. Ba(OH)2 và H3PO4

Câu 4:

Este này tại đây đem phản xạ với hỗn hợp Br2

A. Etyl axetat

B. Metyl propionat

C. Metyl axetat

D. Metyl acrylat

Câu 5:

Xà chống hóa trọn vẹn CH3COOC2H5 nhập hỗn hợp NaOH chiếm được muối bột này sau đây?

A. CH3COONa

B. HCOONa

C. CH3ONa

D. C2H5COONa

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tất cả những peptit đều phải sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(b) Đipeptit là những peptit chứa chấp 2 links peptit.

(c) Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(d) Tại ĐK thông thường, metylamin và etylamin là những hóa học khí đem mùi hương khai.

Số tuyên bố trúng là

A. 3

B. 1.         

C. 4.         

Xem thêm: if i take the pessimistic viewpoint tokyo won't be a safe place to live in

D. 2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK