chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

14/11/2021 11,023

C. CH2=CHCH=CH2.

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

A sai vì thế trùng khớp CH2 = CHCl chiếm được hóa học mềm PVC.

B sai vì thế trùng khớp CH2=CH2 thu được hóa học mềm PB.

C đích vì thế trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 thu được cao su đặc buna.

D sai vì thế trùng khớp CH2=C(CH3)COOCH3 thu được hóa học mềm PMMA (được sử dụng sản xuất thủy tinh anh cơ học plexigas).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời không thể sử dụng hóa học nào là sau đây?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. NaOH.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ vày phản xạ tráng gương.

B. Có thể phân biệt hỗn hợp saccarozơ và glixerol vày Cu(OH)2.

C. Có thể phân biệt tinh anh bột và xenlulozơ vày hỗn hợp I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ ko thể sử dụng phản xạ tráng gương.

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glixerol, natri oleat (a mol) và natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là

A. 832.

B. 860.

Xem thêm: chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây

C. 834.

D. 858.

Câu 4:

Kim loại nào là tại đây hoàn toàn có thể pha chế được bằng phương pháp sử dụng CO khử oxit của nó?

A. Fe.

B. Ca.

C. Al.

D. Na.

Câu 5:

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được phát hành vày cách thức nào là sau đây?

A. Điện phân rét chảy.

B. Thủy luyện.

C. Nhiệt luyện.

D. Điện phân hỗn hợp.

Câu 6:

Hợp hóa học nào là sau đó là phù hợp hóa học hữu cơ?

A. CO2.

B. CH4.

C. NaCN.

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

D. Na2CO3.