chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Câu hỏi:

03/09/2019 213,040

C. H2NCH2COOH.

Bạn đang xem: chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

A. C2H5OH là hóa học lỏng ở ĐK thông thường.

B. C6H5NH2 là hóa học lỏng ở ĐK thông thường, không nhiều tan vô nước

C. Đúng

D. CH3NH­2 là hóa học khí ở ĐK thường

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Để cọ tinh khiết ống thử đem bám anilin, hoàn toàn có thể sử dụng hỗn hợp HCl.

B. Các amin đều ko độc, được dùng vô chế biến hóa thức ăn.

C. Tại sức nóng phỏng thông thường, toàn bộ những amin đều tan nhiều nội địa.

D. Tất cả những amin đều thực hiện quỳ tím độ ẩm thay đổi màu sắc xanh rớt.

Câu 2:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly- Ala. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 3:

Cho sơ đồ vật gửi hóa sau:

X +CH3OH/HCl, to Y +C2H5OH/HCl, to Z +NaOH du, to T 

Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là những hóa học cơ học chứa chấp nitơ. Công thức phân tử của Y và T là

A. C6H12O4N và C5H7O4Na2N.

B. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl.

C. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.

Xem thêm: tony and toby have a lot in

D. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.

Câu 4:

Cho sản phẩm những chất: hỗn hợp saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5:

Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, etyl clorua. Số hóa học tính năng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra ancol là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 6:

Có những tuyên bố sau: 

(a) H2NCH2COHNCH2CH2COOH đem chứa chấp 1 link peptit vô phân tử; 

(b) Etylamin, metylamin ở ĐK thông thường đều là hóa học khí, đem hương thơm khai, độc; 

(c) Benzenamin thực hiện xanh rớt quỳ ẩm; 

(d) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo nên phức với Cu(OH)2

(e) Thủy phân cho tới nằm trong protein đơn giản và giản dị chỉ chiếm được những α–amino axit; 

(f) Protein được tạo thành kể từ những chuỗi peptit phối hợp lại cùng nhau. 

Số tuyên bố trúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

Xem thêm: he fell down when he

D. 2.