công cơ học là đại lượng

Câu hỏi:

Công cơ học tập là đại lượng?

A. Véctơ

Bạn đang xem: công cơ học là đại lượng

B. Luôn dương

C. Vô hướng

D. Luôn dương

Đáp án trúng C.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể tế bào miêu tả là tích của lực với quãng lối dịch gửi tuy nhiên nó tạo ra, và nó được gọi là công của lực, chỉ mất bộ phận của lực theo phương vận động ở điểm tê liệt thì mới có thể tạo ra công.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

Công cơ học tập (kí hiệu A) là tích điện sinh đi ra Lúc một lực F ứng dụng nhập vật thực hiện vật dịch gửi được một quãng lối là s.

Chú ý: Trong những tình huống đem công đem học tập, tớ cần thiết lần đi ra lực này đang được triển khai công tê liệt.

Ví dụ: Trong tình huống đầu xe lửa đang được kéo những toa vận động thì lực triển khai công là lực kéo của đầu xe lửa, hoặc nhập tình huống trái khoáy táo rơi kể từ bên trên cây xuống thì lực triển khai công là trọng tải.

Công thức tính công cơ học

A = F. s.cosα

Trong đó

A: công cơ học tập gọi tắt là công (J)

s: quãng lối dịch gửi (m)

F: kích cỡ của lực ứng dụng (N)

Xem thêm: bài văn tả mẹ lớp 5

α: là góc phù hợp bởi véc tơ lực và véc tơ gửi dời.

Công cơ học tập Lúc lực F thực hiện vật dịch gửi một quãng lối s theo dõi vị trí hướng của lực được xem bởi công thức : A = F.s, nhập đó:

+ A là công của lực F,

+ F là lực ứng dụng nhập vật,

+ s là quãng lối vật dịch gửi.

Đơn vị của công là Jun, kí hiệu là J.

1 J = 1N.1m = 1N.m

Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), 1kJ=1000J1kJ=1000J.

Chú ý:

+ Chỉ vận dụng mang đến tình huống vật gửi dời theo dõi phương của lực, còn Lúc vật gửi dời theo dõi phương vuông góc với lực thì công của lực tê liệt bởi 0.

+ Khi vật gửi dời không tuân theo phương của lực thì công được xem bởi một công thức không giống tiếp tục học tập ở lớp bên trên.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể âm, dương, hoặc bởi 0 tùy thuộc vào góc phù hợp bởi phương của lực ứng dụng và phía gửi dời của gửi động

Xem thêm: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

A > 0: lực sinh công dương (công vạc động)

A < 0: lực sinh công âm (công cản)

A = 0: lực ko sinh công.