công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính r mang dòng điện i

Câu hỏi:

14/05/2020 73,723

Đáp án A

Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng chão tròn trĩnh với nửa đường kính R đem loại năng lượng điện I là: B = 2.10-7I/R.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là sai? Lực kể từ là lực tương tác

A. Giữa nhì nam giới châm

B. Giữa một nam châm hút và một loại điện

C. Giữa nhì loại điện 

D. Giữa nhì năng lượng điện đứng yên

Câu 2:

Một chão dẫn đem loại năng lượng điện được sắp xếp theo đòi phương ở ngang, với chiều kể từ Bắc cho tới Nam. Nếu chão dẫn chịu đựng lực kể từ thuộc tính lên chão với chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì chạm màn hình kể từ với chiều:

A. Từ Đông quý phái Tây.

B. Từ Tây quý phái Đông.

C. Từ bên trên xuống bên dưới.

D. Từ bên dưới lên bên trên.

Câu 3:

Lực Lorenxo thuộc tính lên một năng lượng điện q vận động tròn trĩnh nhập kể từ trường

A. chỉ hướng về phía tâm Lúc q > 0.

B. luôn luôn thiên về tâm của hành trình.

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

C. ko Kết luận được vì như thế còn tùy thuộc vào vị trí hướng của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

D. luôn tiếp tuyến với hành trình.

Câu 4:

Đặc điểm nào là tại đây ko nên điểm sáng của vecto chạm màn hình kể từ bên trên một điểm nhập kể từ trường?

A. Có phương tiếp tuyến với lối mức độ kể từ bên trên điểm bại.

B. Có chiều nằm trong chiều với kể từ ngôi trường bên trên điểm bại.

C. Điểm bịa đặt đặt bên trên trung điểm của chão dẫn đang tạo ra đi ra kể từ ngôi trường bại.

D. Có kích cỡ tùy thuộc vào loại năng lượng điện tạo nên kể từ ngôi trường.

Câu 5:

Chọn câu sai

A. Từ ngôi trường ko thuộc tính lực lên một năng lượng điện vận động tuy nhiên song với những lối mức độ kể từ.

B. Lực kể từ tiếp tục đạt độ quý hiếm cực lớn Lúc năng lượng điện vận động vuông góc với kể từ ngôi trường.

C. Qũy đạo của electron vận động nhập kể từ ngôi trường là 1 trong những lối tròn trĩnh.

D. Độ rộng lớn của lực Lorenxo tỉ lệ thành phần với q và v.

Câu 6:

Một đoạn chão trực tiếp với loại năng lượng điện I được bịa đặt nhập một kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B. Để lực thuộc tính lên chão đạt độ quý hiếm cực lớn thì góc thân thuộc chão dẫn và B nên bằng

A. α=900

B. α=00

C. α=600

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

D. α=1800