công thức tính chu kìBài ghi chép phương pháp tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc.

Cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kì

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn nhập vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1kg. Kích quí mang đến vật giao động điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc xoắn ốc sở hữu lượng ko đáng chú ý, chừng cứng là K, xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Ta thấy ở địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra một quãng 16cm. Kích quí mang đến vật giao động điều tiết. Xác lăm le tần số của con cái rung lắc xoắn ốc. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính cứng là K, Một đầu gắn thắt chặt và cố định, một đầu gắn kèm với vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Kích quí mang đến vật giao động, nó giao động điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp hai lượng của vật và hạn chế chừng cứng cút gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc xoắn ốc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm cút gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi lúc đầu của con cái rung lắc xoắn ốc là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lý 12 sở hữu đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc sau thời điểm thay cho thay đổi lượng và chừng cứng của xoắn ốc.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài khuôn 1: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì giao động với chu kỳ luân hồi T2

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài khuôn 2: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì giao động với tần số ƒ1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì giao động với tần số ƒ2

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác lăm le tần số giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 nhập xoắn ốc và mang đến giao động thì chu kỳ luân hồi giao động là 0,3s. Khi gắn vật sở hữu lượng m2 nhập xoắn ốc bên trên và kích ứng mang đến giao động thì nó giao động với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật sở hữu lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó giao động với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác lăm le chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho xoắn ốc ko có tính lâu năm lo, hạn chế xoắn ốc thực hiện n đoạn, tìm hiểu chừng cứng của từng đoạn. Ta sở hữu công thức tổng quát lác sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính lâu năm tăng từng nào lượt thì chừng cứng giảm xuống từng ấy lượt và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường ăn ý ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), nhập đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Hệ quả:

Một xoắn ốc (lo, ko) hạn chế rời khỏi thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường ăn ý ghép tuy vậy song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy vậy với nhau. Khi đó, tớ được một hệ có độ cứng

Ghép tuy vậy song độ cứng tăng.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tuy vậy song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính lâu năm l = 50 centimet, chừng cứng K = 50 N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 2 phần sở hữu chiều lâu năm theo thứ tự là l1 = trăng tròn centimet, l2 = 30 centimet. Tìm chừng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một xoắn ốc sở hữu chiều lâu năm lo, chừng cứng Ko = 100N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác lăm le chừng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Tương tự động mang đến k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, xoắn ốc 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy vậy song 2 xoắn ốc thì chừng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì xoắn ốc ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái rung lắc xoắn ốc giao động điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm thăng bằng xoắn ốc dãn 4 centimet. Bỏ qua chuyện từng ma mãnh sát, lấy g = π2 = 10. Kích quí mang đến con cái rung lắc giao động điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn xoắn ốc bị nén nhập một chu kì vị 0,1 (s). Biên chừng giao động của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Thời lừa lọc xoắn ốc bị nén nhập một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m giao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m giao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì giao động của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là chừng cứng khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Hai xoắn ốc sở hữu chiều lâu năm đều bằng nhau chừng cứng ứng là k1, k2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m giao động với chu kì T1 = 0,6 s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m giao động với chu kì T2 = 0,8 s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 tuy vậy song với k2 thì chu kì giao động của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tuy vậy song 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một xoắn ốc có tính cứng 90 N/m sở hữu chiều lâu năm l = 30 centimet, được hạn chế trở thành nhì phần theo thứ tự sở hữu chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhì phần vừa vặn hạn chế theo thứ tự là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo thứ tự là chừng cứng của 2 xoắn ốc sở hữu chiều lâu năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 5. Con rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nặng trĩu treo bên dưới khuôn xoắn ốc lâu năm, sở hữu chu kì giao động là T. Nếu xoắn ốc bị sút giảm 2/3 chiều lâu năm thì chu kì giao động của con cái rung lắc mới nhất là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó giao động với chu kì T. Hỏi nên hạn chế xoắn ốc bên trên trở thành từng nào phần đều bằng nhau nhằm khi treo trái ngược cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì giao động có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế xoắn ốc trở thành n phần đều bằng nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó giao động với chu kì T. Cắt xoắn ốc bên trên trở thành 3 phần sở hữu chiều lâu năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần nhanh nhất và treo trái ngược cầu nhập thì chu kì giao động có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần nhanh nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi bại

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính lâu năm 120 centimet. Cắt hạ chiều lâu năm thì chu kì giao động mới nhất chỉ vị 90% chu kì giao động lúc đầu. Tính chừng lâu năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử chừng lâu năm mới nhất là l' = n.l, khi bại k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con rung lắc xoắn ốc sở hữu chiều lâu năm trăng tròn centimet và vật nặng trĩu lượng m, giao động điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế vứt xoắn ốc cút một quãng 15 centimet thì con cái rung lắc tiếp tục giao động điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ lâu năm sót lại của xoắn ốc là 5 (cm) suy rời khỏi chừng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai xoắn ốc k1, k2 sở hữu nằm trong chừng lâu năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo nhập xoắn ốc k1 thì giao động với chu kì T1 = 0,3 s , khi treo nhập xoắn ốc k2 thì giao động với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhì xoắn ốc cùng nhau trở thành một xoắn ốc lâu năm gấp hai rồi treo vật nặng trĩu M nhập thì M tiếp tục tự động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba xoắn ốc sở hữu chiều lâu năm đều bằng nhau có tính cứng theo thứ tự là trăng tròn N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu thắt chặt và cố định gắn kèm với vật sở hữu lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì giao động của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 lo sợ xo vướng tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 12. Hai xoắn ốc sở hữu nằm trong chừng lâu năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo nhập xoắn ốc thì giao động với chu kì , khi treo nhập xoắn ốc thì giao động với chu kì . Nối nhì xoắn ốc cùng nhau cả nhì đầu sẽ được một xoắn ốc nằm trong chừng lâu năm, một đầu gắn thắt chặt và cố định, đầu sót lại treo vật nặng trĩu M thì chu kì giao động của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tuy vậy song 2 lo sợ xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 12 sở hữu nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều lâu năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình giao động của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài tập dượt trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu tiếng giải (Phần 1)

 • 60 Bài tập dượt trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu tiếng giải (Phần 2)

 • 60 Bài tập dượt trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc sở hữu tiếng giải (Phần 3)

  Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp