công thức tính chu kỳBài viết lách phương pháp tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống xoắn ốc với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện cách tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống xoắn ốc.

Cách tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống xoắn ốc (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kỳ

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn nhập vật nặng trĩu sở hữu lượng m = 0,1kg. Kích mến mang lại vật xê dịch điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc sở hữu lượng ko đáng chú ý, chừng cứng là K, xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Ta thấy ở địa điểm thăng bằng xoắn ốc giãn nở ra một quãng 16cm. Kích mến mang lại vật xê dịch điều tiết. Xác quyết định tần số của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc có tính cứng là K, Một đầu gắn cố định và thắt chặt, một đầu gắn kèm với vật nặng trĩu sở hữu lượng m. Kích mến mang lại vật xê dịch, nó xê dịch điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp hai lượng của vật và hạn chế chừng cứng chuồn gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm chuồn gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi ban sơ của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lý 12 sở hữu đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống sau thời điểm thay cho thay đổi lượng và chừng cứng của xoắn ốc.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài kiểu 1: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T2

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài kiểu 2: Lò xo K gắn vật nặng trĩu m1 thì xê dịch với tần số ƒ1. Còn khi gắn vật nặng trĩu mét vuông thì xê dịch với tần số ƒ2

Xác quyết định tần số xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 nhập xoắn ốc và mang lại xê dịch thì chu kỳ luân hồi xê dịch là 0,3s. Khi gắn vật sở hữu lượng m2 nhập xoắn ốc bên trên và kích ứng mang lại xê dịch thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật sở hữu lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật sở hữu lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho xoắn ốc ko có tính nhiều năm lo, hạn chế xoắn ốc thực hiện n đoạn, mò mẫm chừng cứng của từng đoạn. Ta sở hữu công thức tổng quát tháo sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính nhiều năm tăng từng nào phen thì chừng cứng giảm xuống từng ấy phen và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường hợp ý ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), nhập đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Hệ quả:

Một xoắn ốc (lo, ko) hạn chế đi ra thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Trường hợp ý ghép tuy nhiên song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy nhiên với nhau. Khi đó, tớ được một hệ có độ cứng

Ghép tuy nhiên song độ cứng tăng.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật bại nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì khi gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tuy nhiên song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính nhiều năm l = 50 centimet, chừng cứng K = 50 N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 2 phần sở hữu chiều nhiều năm theo thứ tự là l1 = trăng tròn centimet, l2 = 30 centimet. Tìm chừng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Một xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm lo, chừng cứng Ko = 100N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác quyết định chừng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Tương tự động mang lại k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, xoắn ốc 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy nhiên song 2 xoắn ốc thì chừng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì xoắn ốc ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc xê dịch điều hoà theo dõi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm thăng bằng xoắn ốc dãn 4 centimet. Bỏ qua loa từng quái sát, lấy g = π2 = 10. Kích mến mang lại con cái nhấp lên xuống xê dịch điều hoà theo dõi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn xoắn ốc bị nén nhập một chu kì vì như thế 0,1 (s). Biên chừng xê dịch của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Thời gian tham xoắn ốc bị nén nhập một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì xê dịch của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là chừng cứng khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo lắng xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 3. Hai xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm cân nhau chừng cứng ứng là k1, k2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6 s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8 s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 tuy nhiên song với k2 thì chu kì xê dịch của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tuy nhiên song 2 lo lắng xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một xoắn ốc có tính cứng 90 N/m sở hữu chiều nhiều năm l = 30 centimet, được hạn chế trở thành nhì phần theo thứ tự sở hữu chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhì phần một vừa hai phải hạn chế theo thứ tự là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo thứ tự là chừng cứng của 2 xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 5. Con nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nặng trĩu treo bên dưới loại xoắn ốc nhiều năm, sở hữu chu kì xê dịch là T. Nếu xoắn ốc bị hạn hẹp 2/3 chiều nhiều năm thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống mới nhất là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Hỏi nên hạn chế xoắn ốc bên trên trở thành từng nào phần cân nhau nhằm khi treo trái khoáy cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì xê dịch có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế xoắn ốc trở thành n phần cân nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Cắt xoắn ốc bên trên trở thành 3 phần sở hữu chiều nhiều năm theo như đúng tỉ lệ thành phần 1:2:3. Lấy phần sớm nhất và treo trái khoáy cầu nhập thì chu kì xê dịch có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần sớm nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi bại

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc có tính nhiều năm 120 centimet. Cắt hạn chế chiều nhiều năm thì chu kì xê dịch mới nhất chỉ vì như thế 90% chu kì xê dịch ban sơ. Tính chừng nhiều năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử chừng nhiều năm mới nhất là l' = n.l, khi bại k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con nhấp lên xuống xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm trăng tròn centimet và vật nặng trĩu lượng m, xê dịch điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế vứt xoắn ốc chuồn một quãng 15 centimet thì con cái nhấp lên xuống tiếp tục xê dịch điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ nhiều năm sót lại của xoắn ốc là 5 (cm) suy đi ra chừng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai xoắn ốc k1, k2 sở hữu nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo nhập xoắn ốc k1 thì xê dịch với chu kì T1 = 0,3 s , khi treo nhập xoắn ốc k2 thì xê dịch với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhì xoắn ốc cùng nhau trở thành một xoắn ốc nhiều năm gấp hai rồi treo vật nặng trĩu M nhập thì M tiếp tục bởi động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tiếp nối đuôi nhau 2 lo lắng xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba xoắn ốc sở hữu chiều nhiều năm cân nhau có tính cứng theo thứ tự là trăng tròn N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu cố định và thắt chặt gắn kèm với vật sở hữu lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì xê dịch của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 lo lắng xo vướng tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 12. Hai xoắn ốc sở hữu nằm trong chừng nhiều năm. Một vật nặng trĩu M lượng m khi treo nhập xoắn ốc thì xê dịch với chu kì , khi treo nhập xoắn ốc thì xê dịch với chu kì . Nối nhì xoắn ốc cùng nhau cả nhì đầu sẽ được một xoắn ốc nằm trong chừng nhiều năm, một đầu gắn cố định và thắt chặt, đầu sót lại treo vật nặng trĩu M thì chu kì xê dịch của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng khi ghép tuy nhiên song 2 lo lắng xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn A

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 sở hữu nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con nhấp lên xuống lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều nhiều năm con cái nhấp lên xuống xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con nhấp lên xuống lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xê dịch của Con nhấp lên xuống lò xo

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống xoắn ốc sở hữu câu nói. giải (Phần 1)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống xoắn ốc sở hữu câu nói. giải (Phần 2)

 • 60 Bài luyện trắc nghiệm Con nhấp lên xuống xoắn ốc sở hữu câu nói. giải (Phần 3)

  Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp ý những đoạn Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo tốt nhất có thể - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp