công thức tính hệ số công suấtBài viết lách Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: công thức tính hệ số công suất

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi mang trong mình một loại năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện cuộn thừng đem năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số năng suất của cuộn thừng bởi 0,8. Cảm kháng của cuộn thừng cơ bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính hệ số công suất tao có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) nhập nhì đầu đoạn mạch RLC vướng tiếp nối đuôi nhau (cuộn thừng thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và loại năng lượng điện nhập nhì tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số năng suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Lời giải:

Ta đem công thức về thông số năng suất nhập 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần đem cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn thông số năng suất của đoạn mạch RC bởi thông số năng suất của tất cả mạch và bởi 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn thừng vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch 120 V, ở nhì đầu cuộn thừng 120 V và ở nhì đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số năng suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn thừng đem năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng đằm thắm nhì đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn thừng và bên trên tụ thứu tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số năng suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm thứu tự là 360 V và 212 V. Hệ số năng suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần đem cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch và bên trên tụ thứu tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện nhập mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch và thông số năng suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng loại qua chuyện mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 vướng với cuộn thuần cảm. Đặt nhập A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần vướng nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn thừng có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, Lúc cơ năng lượng điện áp tức thời ở nhì đầu cuộn thừng và nhì đầu tụ năng lượng điện thứu tự đem biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số năng suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Xem thêm: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Từ giản thiết bị vectơ tao đo lường và tính toán được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC vướng tiếp nối đuôi nhau, cuộn thừng thuần cảm. hiểu L = CR2. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định toan, mạch đem nằm trong thông số năng suất với nhì độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. 50%.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch RL tiếp nối đuôi nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính bởi (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số bởi f1 năng suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp rất nhiều lần thì năng suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên vội vàng 3 tần số lúc đầu thì năng suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhì đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB. hiểu đoạn AM bao gồm R tiếp nối đuôi nhau với C và MB đem cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt nhập AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). hiểu R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng đằm thắm nhì đầu MB rộng lớn vội vàng n = √3 năng lượng điện áp nhì đầu AM. Hệ số năng suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản thiết bị véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do cơ góc lệch sóng đằm thắm u và i nhập mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB, nhập cơ AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C, MB đem cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). hiểu uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch đem nằm trong hưởng trọn năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. hiểu α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác toan thông số năng suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch đem nằm trong hưởng trọn và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn thiết bị vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ta luôn luôn đem UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì đem ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Tương tự động tao đem sản phẩm so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì đem ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ cơ suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 đem nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của loại năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

    Xem thêm: đồ thị hàm số bậc 3

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo cực tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp