công thức tính suất điện động

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

Với loạt bài xích Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp Vật Lí lớp 11 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ bại liệt lên kế hoạch ôn tập luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua môn Vật Lí 11.

Bài viết lách Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng lớn và Bài tập luyện minh họa vận dụng công thức vô bài xích với điều giải cụ thể hùn học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp Vật Lí 11.

Bạn đang xem: công thức tính suất điện động

                          Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

1. Định nghĩa

-   cũng có thể ghép nhiều mối cung cấp trở thành cỗ (bộ mối cung cấp điện) theo đòi một trong số cơ hội bên dưới đây

Bộ mối cung cấp tiếp nối nhau là cỗ mối cung cấp bao gồm những mối cung cấp được ghép tiếp nối nhau cùng nhau, đặc biệt âm của mối cung cấp năng lượng điện trước được nối với đặc biệt dương của mối cung cấp năng lượng điện tiếp theo nhằm trở thành một sản phẩm liên tục như sơ vật sau:

 Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

Hoặc

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

+ Suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp ghép tiếp nối nhau vì thế tổng những suất năng lượng điện động của những mối cung cấp với vô cỗ. ξb = ξ1 + ξ2 + ξ3 +….+ξn

+ Điện trở vô rb của cục mối cung cấp ghép tiếp nối nhau vì thế tổng những năng lượng điện trở vô của những mối cung cấp với vô cỗ. rb = r1 + r2 + … + rn.

+ Bộ mối cung cấp tuy vậy song là cỗ mối cung cấp bao gồm n mối cung cấp năng lượng điện tương đương nhau được ghép tuy vậy song cùng nhau, vô bại liệt nối đặc biệt dương của những mối cung cấp vô và một điểm A và nối đặc biệt âm của những mối cung cấp vô và một điểm B như sau:

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

 Khi bại liệt suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp vì thế suất năng lượng điện động ξ của từng mối cung cấp và năng lượng điện trở vô rb của cục mối cung cấp ghép tuy vậy song nhỏ rộng lớn n thứ tự đối với năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp. Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp là:

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

2. Công thức – Đơn vị đo

- Suất năng lượng điện động của cục và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp tiếp nối nhau tính như sau: 

ξb = ξ1 + ξ2 + ξ3 +….+ξn

rb = r1 + r2 + … + rn.

Trong đó:

+ ξb là suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ1; ξ2; … là suất năng lượng điện động của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ rb là năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

+ r1; r2; … là năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

Trường phù hợp với n mối cung cấp tương đương nhau, từng mối cung cấp với suất năng lượng điện động ξ và năng lượng điện trở vô r ghép nối tiếp:

ξb = nξ ; rb = nr.

Trong đó:

+ n là số mối cung cấp của cục mối cung cấp ghép tiếp nối nhau,

+ ξb là suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ rb là năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

+ r là năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

- Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp vướng tuy vậy song Lúc với n mối cung cấp tương đương nhau từng mối cung cấp với suất năng lượng điện động ξ và năng lượng điện trở vô r là:

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

Trong đó:

+ n là số mối cung cấp của cục mối cung cấp ghép tuy vậy tuy vậy,

+ ξb là suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ rb là năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

+ r là năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

3. Mở rộng

Có thể phối kết hợp nhị cơ hội vướng mối cung cấp năng lượng điện tuy vậy song và tiếp nối nhau trở thành cỗ mối cung cấp láo phù hợp đối xứng. Sở mối cung cấp láo phù hợp đối xứng bao gồm n sản phẩm ghép tuy vậy tuy vậy, từng sản phẩm bao gồm m mối cung cấp năng lượng điện tương đương nhau ghép tiếp nối nhau như sơ vật sau

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

Xem thêm: châu mỹ không tiếp giáp với đại dương nào

Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp láo phù hợp đối xứng là

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất 

Trong đó:

+ m là số mối cung cấp bên trên một sản phẩm tiếp nối nhau, n là số sản phẩm tuy vậy tuy vậy.

+ ξb là suất năng lượng điện động của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ rb là năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

+ r là năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp, với đơn vị chức năng ôm (Ω);

                                 Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

4. Bài tập luyện minh họa

Bài 1: Hai mối cung cấp năng lượng điện tương đương nhau, từng mối cung cấp với suất năng lượng điện động 1,5V và năng lượng điện trở vô 0,5 Ω được vướng với cùng một năng lượng điện trở 2Ω trở thành sơ vật mạch năng lượng điện như sau:

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

a) Tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

b) Tính độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch.

Bài giải: 

a) Sơ vật đã cho thấy nhị mối cung cấp vướng tiếp nối nhau, suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp là:

ξb = 2ξ = 2.1,5 = 3 (V); rb = 2 r = 2.0,5 = 1(Ω)

b) kề dụng ấn định luật Ôm cho tới toàn mạch

 Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

Bài 2: Có tám mối cung cấp năng lượng điện nằm trong loại với nằm trong suất năng lượng điện động ξ = 1,5 V và năng lượng điện trở vô r = 1 Ω. Mắc những mối cung cấp này trở thành cỗ láo phù hợp đối xứng bao gồm nhị sản phẩm tuy vậy song nhằm thắp sáng bóng loáng đèn loại 6V - 6W. Coi như đèn điện với năng lượng điện trở như trong khi sáng thông thường.

a) Vẽ sơ vật mạch năng lượng điện kín bao gồm cỗ mối cung cấp và đèn điện ở mạch ngoài.

b) Tính độ mạnh loại năng lượng điện I qua quýt đèn điện và hiệu suất hấp phụ của đèn Lúc bại liệt.

Bài giải:

a) Sơ vật mạch:

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất

b) Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

  Eb = 4e = 6 (V) ; rb = Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất = 2r = 2 (W)

Điện trở của bóng đèn

  RĐ = Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất = 6 (W) = RN

Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua quýt đèn

  I = Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục mối cung cấp hoặc nhất = 0,75 (A)

Công suất của đèn điện Lúc đó

PĐ = I2RĐ = 0,752.6 = 3,375 (W)

Nhận xét: Khi bại liệt đèn sáng sủa yếu đuối rộng lớn thông thường.

Xem tăng những Công thức Vật Lí lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

 • Công thức tính độ mạnh loại điện

 • Công thức tính suất năng lượng điện động

 • Công thức tính năng lượng điện năng hao tổn vô mối cung cấp năng lượng điện với năng lượng điện trở trong

  Xem thêm: sách bài tập tiếng anh 7

 • Công thức tính năng lượng điện năng xài thụ

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo rất tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85