cu + hno3 đặc nguội

Cu HNO3 đặc

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài xích học: Cân vì chưng phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat.... cũng như các dạng bài xích tập luyện. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nguội

1. Phương trình phản xạ Cu tính năng HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O  

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc ở sức nóng phỏng thường

3. Cân vì chưng phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Bước 1. Xác ấn định số lão hóa thay cho thay đổi thế nào là.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng vì chưng electron.

1x

2x

Cu  → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm ra vô phương trình phản xạ và tính những thông số sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu tính năng với HNO3 đặc hiện nay tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh rời khỏi khí nito đioxit NO2 nâu đỏ hỏn.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, cho dù là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu hèn như Cu. Khi bại liệt, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức độ oxi hoá cao và tạo nên muối hạt nitrat.

Thông thông thường, nếu như người sử dụng hỗn hợp HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo nên trở nên NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và ăn ý hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là 1 trong những sắt kẽm kim loại sở hữu red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng manh, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng cao (sau bạc). đồng sở hữu lượng riêng biệt là 8,98 g/cm3 và sức nóng nhiệt độ chảy 10830C.

Khi sở hữu tạp hóa học thì phỏng rời năng lượng điện của đồng tiếp tục rời dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu hèn rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng rất có thể tính năng được với phi kim, tính năng với những axit và tính năng với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun lạnh lẽo sẽ tạo nên trở nên CuO bảo đảm an toàn vì thế (Cu) tiếp tục không biến thành oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tao đun lạnh lẽo cho tới sức nóng phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi tính năng thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể tính năng với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi sở hữu oxi, (Cu) rất có thể tính năng với hỗn hợp HCl, sở hữu xúc tiếp thân thiện axit và không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng rất có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Các bước thăng bằng phương trình vì chưng cách thức thăng vì chưng electron

Các bước thăng bằng phương trình chất hóa học vì chưng cách thức thăng vì chưng electron bao gồm:

Bước 1: Xác ấn định những hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm vô phản xạ chất hóa học.

Bước 2: Xác ấn định số lão hóa (số oxi hóa) của từng yếu tắc trong số hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm.

Bước 3: Viết phương trình phản xạ lúc đầu, chỉ triệu tập vô sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tắc.

Bước 4: Cân thông qua số electron bằng phương pháp tăng những thông số trước những hóa học chứa chấp yếu tắc bị thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 5: Cân thông qua số vẹn toàn tử của những yếu tắc không giống vô phản xạ bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh thông số trước những hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm.

Bước 6: Kiểm tra lại phản xạ nhằm đáp ứng số vẹn toàn tử của những yếu tắc và số lão hóa và đã được thăng bằng bên trên cả nhị vế của phương trình.

Bước 7: Kiểm tra lại phản xạ nhằm đáp ứng đặc điểm vật lý cơ và chất hóa học của hóa học bất biến vô quy trình thăng bằng.

Bước 8: Ghi lại phương trình thăng bằng ở đầu cuối.

9. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo nên Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo nên kết tủa black color CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo nên Cu2O => đúng

2Cu + O2 → 2CuO

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl => đúng

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo nên kết tủa black color CuS => đúng

CuCl2 + H2S → CuS↓ + HCl

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun lạnh lẽo là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh rớt.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu xanh rớt và khí ko mùi hương thực hiện xanh rớt giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa màu xanh da trời.

D. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu xanh rớt và khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun lạnh lẽo là vì như thế phản xạ tạo nên hỗn hợp được màu xanh rớt và khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu xanh; khí NO ko màu sắc tuy nhiên hóa nâu vô không gian.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo ăn ý bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, chiếm được láo ăn ý khí X sở hữu tỉ khối đối với khí hiđro vì chưng 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 vô láo ăn ý lúc đầu là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho những thực nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 vô hỗn hợp (NH4)2SO4

(b) Cho Cu dư vô hỗn hợp láo ăn ý KNO3 và HCl

(c) Cho hỗn hợp NH3 vô hỗn hợp AlCl3

(d) Cho sắt kẽm kim loại Ba vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư

(e) Cho FeS vô hỗn hợp HCl

(f) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vô hỗn hợp HCl loãng

(g) Cho đinh Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng

Số thí sát hoạch được hóa học khí la

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

(a) tạo nên khí NH3 : Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + NH3↑ + H2O

(b) tạo nên khí NO : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO

(c) ko tạo nên khí: 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d) tạo nên khí bởi Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

(e) tạo nên khi H2S: FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑

(f) tạo nên khí NO bởi 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + 2H2O + NO

(g) tạo nên khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Số thí sát hoạch được hóa học khí là 6

Câu 5. Cho những ăn ý chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S thứu tự phản xạ với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh lẽo, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học tính năng với H2SO4 đặc lạnh lẽo xẩy ra phản xạ lão hóa khử là: CuS, Cu2O, Cu2S.

Phương trình phản xạ minh họa

CuS + 4H2SO4 → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Cu2O + 3H2SO4 → 2CuSO4 + 3H2O + SO2

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Al ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Phương trình phản xạ minh họa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Nhúng một thanh Cu vô hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn mang ra, cọ tinh khiết, sấy thô, rước cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào là ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

Gọi lượng thanh đồng lúc đầu là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản xạ là

a + mAg- aCu phản xạ =  a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam láo ăn ý A bao gồm Al, Cu vô hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian kết đôn đốc phản xạ sinh rời khỏi 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại a gam láo ăn ý R bên trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khoản thời gian kết đôn đốc phản xạ sinh rời khỏi 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO­3 đặc nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

=> m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân thiện Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh lẽo là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học vô phương trình phản xạ thân thiện Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh lẽo là 10.

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu nào là ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng giải tỏa N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) tạo nên Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với diêm sinh tạo nên CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ Cu tính năng HNO3 loãng sinh rời khỏi khí NO

Phương trình phản xạ minh họa

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là

A. link nằm trong hoá trị và link ion.

B. link ion và link phối trí.

C. link phối trí và link nằm trong hoá trị.

D. link nằm trong hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là link phối trí và link nằm trong hoá trị.

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu vô hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo ăn ý khí NO và NO2 (đktc) sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, nó = số mol NO2.

Ta sở hữu hệ phương trình:

x + nó = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, nó = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x         →           2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12   0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01   0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa khi tính năng với những hóa học nằm trong mặt hàng nào là bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

Phương trình phản xạ xảy ra

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14. Axit nitric tinh ranh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric đặc vô chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa vết mờ do bụi không sạch vô không gian tạo nên ăn ý hóa học sở hữu màu

B. HNO3 tự lão hóa trở nên ăn ý hóa học sở hữu màu

C. HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo nên NO2 tan lại vô HNO3 lỏng

D. HNO3 hít nước mạnh tạo nên hỗn hợp được màu.

Xem đáp án

Đáp án C:

Axit nitric tinh ranh khiết là hóa học lỏng ko màu sắc tuy nhiên lọ Axit nitric đặc vô chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là do: HNO3 bị phân bỏ 1 không nhiều tạo nên NO2 tan lại vô HNO3 lỏng

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) sức nóng phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ tạo nên được N2

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình thể hiện nay phản ứng

1) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 → N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl → NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 16. Trong chống thực nghiệm HNO3 được pha chế theo đuổi phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 sở hữu tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh khá rộng lớn.

C. H2SO4 sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một vẹn toàn nhân không giống.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ dàng cất cánh khá => thực hiện rời lượng HNO3 vào trong bình => phản xạ thực hiện tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án 

Các hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là: NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

3 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 → 2 H2O + NO + 3 Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2Mg + Fe(NO3)2 → 2MgNO3 + Fe

Vậy sở hữu toàn bộ 5 hóa học tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2.

Câu 18. Chất nào là tại đây một vừa hai phải sở hữu tính lão hóa một vừa hai phải sở hữu tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án C

Oxi sở hữu số lão hóa là 0 và -2

S sở hữu số lão hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa sở hữu tính lão hóa, một vừa hai phải sở hữu tính khử

=> Trong 4 đáp án sở hữu SO2 (S+4) thỏa mãn

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

--------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu ích nhé.

>>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài tư liệu liên quan: 

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 tương đối đầy đủ cụ thể nhất
 • Bộ đề đua demo trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài tập luyện về đồng và ăn ý hóa học của đồng