đã quá lâu rồi không một ai nắm tay

Một ngày lâu năm lại trôi [C]qua

Cô đơn sao cứ theo đòi [G]ta

Bạn đang xem: đã quá lâu rồi không một ai nắm tay

Đợi đợi một tin cẩn [Dm]nhắn bữa ăn coi [G]phim

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

Nhìn loại người ngồi thân phụ [C]hoa

Yêu tay song với tay [G]ba

Nhìn lại bản thân tay [Dm]trắng trống rỗng vắng ngắt lẻ [G]loi

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

CHORUS:

Đã quá lâu [C]rồi ko một ai cầm tay

Đã quá lâu [Am]rồi ko được ai siêng sóc

Dặn dò thám ăn [Dm]sáng, bữa ăn, ăn [G]khuya

Đêm tối ngủ [C]ngon em nhé.

Cô đơn mãi ngán [C]rồi lúc này hòng đem đôi

Thấy lưu giữ một [Am]người đã từng tôi bối rối

Người kỳ lạ đâu [Dm]đó đem biết hoặc [G]chăng

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

Cần một người ngồi mặt mày [C]ta

Mang đơn độc cuốn chuồn [G]xa

Cần nụ mỉm cười lan [Dm]nắng ấm cúng nối tiếp [G]bên

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

Cần một người gọi vu [C]

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm

Câu anh yêu thương với em [G] yêu

Cần một loại [Dm]status đem add thương hiệu [G]nhau

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

CHORUS 1:

Đã quá lâu [C]rồi ko một ai cầm tay

Đã quá lâu [Am]rồi ko được ai siêng sóc

Dặn dò thám ăn [Dm]sáng, bữa ăn, ăn [G]khuya

Đêm tối ngủ [C] ngon em nhé.

Cô đơn mãi ngán [C]rồi lúc này hòng đem đôi

Thấy lưu giữ một [Am]người đã từng tôi bối rối

Người kỳ lạ đâu [Dm]đó đem biết hoặc [G]chăng

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.

CHORUS 2:

Ôi tiếp tục quá lâu [C]rồi ko một ai cầm tay

Đã quá lâu [Am]rồi ko được ai siêng sóc

Dặn dò thám ăn [Dm]sáng, bữa ăn, ăn [G]khuya

Đêm tối ngủ [C]ngon em nhé.

Cô đơn mãi ngán [C]rồi lúc này hòng đem đôi

Xem thêm: đơn vị của cơ năng

Thấy lưu giữ một [Am]người đã từng tôi bối rối

Người kỳ lạ đâu [Dm]đó đem biết hoặc [G]chăng

Hôm ni tôi không thích một [C]mình.