đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi:

27/09/2019 49,406

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau. hiểu cảm kháng của cuộn cảm vì thế 3 chuyến dung kháng của tụ năng lượng điện. Tại thời khắc t, năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu năng lượng điện trở và năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu tụ năng lượng điện có mức giá trị ứng là 60 V và trăng tròn V. Khi cơ năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu đoạn mạch là

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch

A. 1013 V

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tại 1 thời điểm t, luôn luôn sở hữu  và  

Bài cho tới ,

. Chọn C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt năng lượng điện áp  (V) nhập nhì đầu đoạn mạch AB bao gồm năng lượng điện trở thuần 50Ω, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau. Khi cơ, năng lượng điện áp thân thích nhì đầu cuộn cảm thuần sở hữu biểu thức  (V)

. Công suất hấp phụ của đoạn mạch AB bằng

A. 300 W.

B. 400 W

C. 200 W

D. 100 W.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính vì thế s) nhập nhì đầu một quãng mạch. Kể kể từ thời khắc t = 0, năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu đoạn mạch này đạt độ quý hiếm 155 V chuyến trước tiên bên trên thời điểm

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 3:

Đặt năng lượng điện áp  (V)

nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu năng lượng điện trở thuần là 150 V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

A. 32

Xem thêm: i wonder if you could

B. 1

C. 12

D.33

Câu 4:

Khi truyền đạt năng lượng điện năng sở hữu hiệu suất ko thay đổi ra đi với lối chão chuyển vận năng lượng điện một trộn sở hữu năng lượng điện trở R xác lập. Để hiệu suất tổn hao bên trên lối chão chuyển vận năng lượng điện giảm sút 100 chuyến thì ở điểm truyền rằng cần người sử dụng một máy biến hóa áp lí tưởng sở hữu tỉ số vòng chão thân thích cuộn loại cung cấp và cuộn sơ cung cấp là

A. 100.

B. 10.

C. 50.

D. 40.

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp  (V) nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần vướng tiếp nối đuôi nhau với 1 biến hóa trở R. Ứng với nhì độ quý hiếm R1 = 20Ω và R2 = 80Ω của biến hóa trở thì hiệu suất hấp phụ trong khúc mạch đều vì thế 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.

B. 200 V.

C. 1002 V

D. 100 V.

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm một cuộn chão vướng tiếp nối đuôi nhau với 1 tụ năng lượng điện. Điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu cuộn chão có mức giá trị vì thế năng lượng điện áp hiệu dụng thân thích nhì bạn dạng tụ năng lượng điện. Dòng năng lượng điện tức thời trong khúc mạch lừ đừ trộn π4 so với năng lượng điện áp tức thời thân thích nhì đầu cuộn chão. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

A. 0,707.

B. 0,866.

C. 0,924

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

D. 0,999.