để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa nước ta cần

Câu hỏi:

14/07/2019 67,289

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

Bạn đang xem: để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa nước ta cần

B. Ngăn ngăn lối sinh sống dân cư vùng quê nhích ngay sát lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm bớt vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới bắt nguồn từ công nghiệp hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Độ thị hóa cách tân và phát triển nhanh chóng ko gắn sát với quy trình công nghiệp hóa sẽ gây nên đi ra nhiều kết quả nguy hiểm về tài chính - xã hội, môi trường xung quanh,... Chính nên là, nhằm cắt giảm những tác động xấu đi của đô thị mới thì nên cần tổ chức đô thị mới xuất vạc hoặc gắn sát với quy trình công nghiệp hóa.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn người ở việt nam hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành tài chính cách tân và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Câu 2:

Nhận quyết định nào là tại đây không trúng về tác động tích cực kỳ của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo đi ra sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cách tân và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua sở hữu Điểm sáng nào là bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của biển đông đến khí hậu nước ta

B. Số dân trở nên đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị tách.

C. Số dân trở nên đua tách tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tách.

Câu 4:

Để giảm sút hiện tượng di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp đa số và lâu lâu năm là

A. cách tân và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. tách tỉ suất tăng thêm số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. kiến thiết vùng quê mới nhất, nhiều chủng loại hóa sinh hoạt tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng sở hữu số dân khu đô thị tối đa việt nam là

A. Đồng vị sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vị sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở việt nam sở hữu Điểm sáng nào là sau đây?

A. Trình chừng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị tách.

C. Phân phụ thân khu đô thị đều trong những vùng.

Xem thêm: khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.