đề thi tiếng anh lớp 2
Bộ 100 Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra hùn Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Anh lớp 2 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Tiếng Anh 2.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Top 100 Đề đua Tiếng Anh lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề đua CK2 Anh 2 iLearn

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

II. Match

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

III. Reorder these words to tướng have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

Xem thêm: bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vì thế you go to tướng school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to tướng school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to tướng make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you lượt thích milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many xanh rờn balls?

D. No, I lượt thích water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words to tướng make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề đua Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: soạn bài số phận con người

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.Giải bài xích luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học