điện tích điểm là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 10-05-2022

Bạn đang xem: điện tích điểm là gì


Chia sẻ bởi: Phạm Tuấn Việt


vật với độ cao thấp vô cùng nhỏ.

B

năng lượng điện coi như triệu tập bên trên một điểm.

C

vật chứa chấp vô cùng không nhiều năng lượng điện.

D

điểm trị rời khỏi năng lượng điện.

Chủ đề liên quan

Về sự tương tác năng lượng điện, trong số đánh giá sau đây, đánh giá sai

A

Các năng lượng điện nằm trong loại thì đẩy nhau.

B

Các năng lượng điện không giống loại thì mút hút nhau.

C

Hai thanh vật liệu nhựa tương đương nhau, sau thời điểm cọ xát với len dạ, nếu như lấy lại ngay sát thì bọn chúng tiếp tục mút hút nhau.

D

Hai thanh thủy tinh ranh sau thời điểm cọ xát nhập lụa, nếu như lấy lại ngay sát nhau thì bọn chúng tiếp tục đẩy nhau.

Khi khoảng cách thân thiết nhì năng lượng điện điểm nhập chân ko hạ xuống gấp đôi thì kích thước lực Cu – lông

Nhận xét không đúng về năng lượng điện môi là:

A

Điện môi là môi trường xung quanh cơ hội năng lượng điện.

B

Hằng số năng lượng điện môi của chân ko vì thế 1.

C

Hằng số năng lượng điện môi của một môi trường xung quanh cho thấy thêm lực tương tác trong số những năng lượng điện nhập môi trường xung quanh cơ nhỏ rộng lớn đối với Khi bọn chúng bịa đặt nhập chân ko từng nào phiên.

D

Hằng số năng lượng điện môi rất có thể nhỏ rộng lớn 1.

Có thể vận dụng toan luật Cu – lông nhằm tính lực tương tác nhập ngôi trường hợp

A

tương tác thân thiết nhì thanh thủy tinh ranh nhiễm bịa đặt ngay sát nhau.

B

tương tác thân thiết một thanh thủy tinh ranh và một thanh vật liệu nhựa nhiễm năng lượng điện bịa đặt ngay sát nhau.

C

tương tác thân thiết nhì trái ngược cầu nhỏ tích năng lượng điện bịa đặt xa cách nhau.

D

tương tác năng lượng điện giữa một thanh thủy tinh ranh và một trái ngược cầu rộng lớn.

Có thể vận dụng toan luật Cu – lông mang lại tương tác nào là sau đây?

A

Hai năng lượng điện điểm xê dịch xung quanh nhì địa điểm thắt chặt và cố định nhập một môi trường xung quanh.

B

Hai năng lượng điện điểm ở bên trên nhì địa điểm thắt chặt và cố định nhập một môi trường xung quanh.

C

Hai năng lượng điện điểm ở thắt chặt và cố định ngay sát nhau, 1 trong những dầu, 1 trong những nước.

D

Hai năng lượng điện điểm hoạt động tự tại nhập nằm trong môi trường xung quanh.

Cho 2 năng lượng điện có tính rộng lớn ko thay đổi, bịa đặt cách nhau chừng một không gian thay đổi. Lực tương tác thân thiết bọn chúng tiếp tục rộng lớn nhất lúc bịa đặt trong

D

bầu không khí ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh.

Xét tương tác của nhì năng lượng điện điểm nhập một môi trường xung quanh xác lập. Khi lực đẩy Cu – lông tăng gấp đôi thì hằng số năng lượng điện môi

Sẽ không với ý nghĩa Khi tao nói tới hằng số năng lượng điện môi của

Trong vật nào là tại đây không tồn tại năng lượng điện tự động do?

Điều khiếu nại nhằm 1 vật dẫn năng lượng điện là

A

vật nên ở sức nóng phỏng chống.

B

với chứa chấp những năng lượng điện tự tại.

C

vật nhất thiết nên thực hiện vì thế sắt kẽm kim loại.

D

vật nên đem năng lượng điện.

Vật bị nhiễm năng lượng điện vì thế cọ xát vì thế Khi cọ xát

A

eletron trả kể từ vật này sang trọng vật không giống.

C

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

những năng lượng điện tự tại được dẫn đến nhập vật.

D

những năng lượng điện bị thất lạc chuồn.

Trong những hiện tượng lạ sau, hiện tượng lạ nhiễm năng lượng điện vì thế tận hưởng ứng là hiện tại tượng

A

Đầu thanh sắt kẽm kim loại bị nhiễm năng lượng điện lúc để ngay sát 1 trái ngược cầu đem năng lượng điện.

B

Thanh thước vật liệu nhựa sau thời điểm chuốt lên tóc mút hút được những vụn giấy tờ.

C

Mùa khô nóng thô, khi ăn diện quần vải vóc tổ hợp thường nhìn thấy vải vóc bị bám vào người.

D

Quả cầu sắt kẽm kim loại bị nhiễm năng lượng điện vì thế nó vấp nhập thanh vật liệu nhựa một vừa hai phải cọ xát nhập len dạ.

Điện ngôi trường là

A

môi trường xung quanh bầu không khí xung quanh năng lượng điện.

B

môi trường xung quanh chứa chấp những năng lượng điện.

C

C môi trường xung quanh xung quanh năng lượng điện, gắn kèm với năng lượng điện và tính năng lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống nhập nó.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm đặc thù cho

A

thể tích vùng với năng lượng điện ngôi trường là rộng lớn hoặc nhỏ.

B

năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ về góc nhìn dự trữ tích điện.

C

tính năng lực của năng lượng điện ngôi trường lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

D

vận tốc dịch trả năng lượng điện bên trên điểm cơ.

Tại một điểm xác lập nhập năng lượng điện ngôi trường tĩnh, nếu như kích thước của năng lượng điện test tăng gấp đôi thì kích thước độ mạnh năng lượng điện trường

Véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm với chiều

A

nằm trong chiều với lực năng lượng điện tính năng lên năng lượng điện test dương bên trên điểm cơ.

B

nằm trong chiều với lực năng lượng điện tính năng lên năng lượng điện test bên trên điểm cơ.

C

dựa vào kích thước năng lượng điện test.

D

dựa vào sức nóng phỏng của môi trường xung quanh.

Cho một năng lượng điện điểm –Q; năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm nhưng mà nó tạo ra với chiều

C

dựa vào kích thước của chính nó.

D

tùy thuộc vào năng lượng điện môi xung xung quanh.

Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm tạo ra vì thế một năng lượng điện điểm không phụ thuộc

C

khoảng cách kể từ điểm đang được xét cho tới năng lượng điện cơ.

D

hằng số năng lượng điện môi của của môi trường xung quanh.

Nếu bên trên một điểm với 2 năng lượng điện ngôi trường tạo ra vì thế 2 năng lượng điện điểm Q1 âm và Q2 dương thì vị trí hướng của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm này được xác lập bằng

A

vị trí hướng của tổng 2 véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường năng lượng điện ngôi trường bộ phận.

B

vị trí hướng của véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo ra vì thế năng lượng điện dương.

C

vị trí hướng của véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo ra vì thế năng lượng điện âm.

D

vị trí hướng của véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo ra vì thế năng lượng điện ở ngay sát điểm đang được xét rộng lớn.

Cho 2 năng lượng điện điểm ở ở hai điểm A và B và với nằm trong kích thước, nằm trong vệt. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm bên trên đàng trung trực của AB thì với phương

A

vuông góc với đàng trung trực của AB.

B

trùng với đàng trung trực của AB.

C

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn

trùng với đường nối của AB.

D

tạo ra với đàng nối AB góc 450.