định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Câu hỏi:

10/10/2019 87,320

C. tích điện.

Bạn đang xem: định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Đáp án chủ yếu xác

+ Định luật Lenxo là hệ trái khoáy của toan luật bảo toàn tích điện.

         Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín đem chiều

A. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình đem chiều ngăn chặn sự trở thành thiên kể từ thông lúc đầu qua loa mạch.

B. trọn vẹn tình cờ.

C. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn trái chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

Câu 2:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ lệ thành phần với

A. kể từ thông cực to qua loa mạch.

B. kể từ thông rất rất đái qua loa mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc trở thành thiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch.

Câu 3:

Một diện tích S S bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân thích vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo dõi công thức:

A. Ф = BStanα.

B. Ф = BSsinα.

Xem thêm: sơ đồ tư duy hoàng lê nhất thống chí

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một sườn chão dẫn đem biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì vô sườn chão xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình đem biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo toan luật Lenxo, dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng

A. đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện tại khi vô quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với đàng mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại vô quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn đem bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ.

D. đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện hạn chế tổn hao bởi lan nhiệt độ của dòng sản phẩm năng lượng điện Fuco tạo ra bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tớ thường:

A. phân chia khối sắt kẽm kim loại trở nên nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng manh ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. tô phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tờ tô cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: trắc nghiệm sử 12 bài 9

D. tăng mức độ dẫn năng lượng điện mang lại khối sắt kẽm kim loại.