độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

14/12/2019 120,058

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Bạn đang xem: độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

D. lượng của năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ tùy theo độ quý hiếm của năng lượng điện, kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện, kích cỡ chạm màn hình kể từ và ko dựa vào lượng của năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn trặn đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập chão.

D. môi trường xung quanh xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện rời gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều nhiều năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh bởi loại năng lượng điện nhập ống dây

A. rời gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 lượt.

Câu 3:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh bởi loại năng lượng điện chạy nhập ống chão tròn trặn phụ thuộc

A. chiều nhiều năm ống chão.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều nhiều năm ống.

Câu 4:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập chão tròn trặn tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn trặn tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 lượt.

D. rời gấp đôi.

Câu 5:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại quánh điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi phẳng lặng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi phẳng lặng trực tiếp đứng.

Câu 6:

Khi kích cỡ của chạm màn hình kể từ và kích cỡ của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì kích cỡ lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lượt.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

D. rời gấp đôi.