giải bài tập toán lớp 4

Vở bài bác tập luyện Toán 4 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bao gồm 73 bài học kinh nghiệm.

Bài 1. Ôn tập luyện những số cho tới 100 000

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4

Bài 2. Ôn tập luyện những luật lệ tính vô phạm vi 100 000

Bài 3. Số chẵn, số lẻ

Bài 4. Biểu thức chứa chấp chữ

Bài 5. Giải vấn đề đem phụ vương bước tính

Bài 6. Luyện tập luyện chung

Bài 7. Đo góc, đơn vị chức năng đo góc

Bài 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 9. Luyện tập luyện chung

Bài 10. Số đem sáu chữ số. Số 1 000 000

Bài 11. Hàng và lớp

Bài 12. Các số vô phạm vi lớp triệu

Bài 13. Làm tròn xoe số cho tới hàng trăm ngàn nghìn

Bài 14. So sánh những số có không ít chữ số

Bài 15: Làm quen thuộc với sản phẩm số tự động nhiên

Bài 16. Luyện tập luyện chung

Bài 17. Yến, tạ, tấn

Bài 18. Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông

Bài 19. Giây, thế kỉ 

Bài đôi mươi. Thực hành và hưởng thụ dùng một vài đơn vị chức năng đo đại lượng

Bài 21. Luyện tập luyện chung

Bài 22. Phép với những số có không ít chữ số

Bài 23. Phép trừ những số có không ít chữ số

Bài 24. Tính hóa học phú hoán và phối hợp của luật lệ cộng

Bài 25. Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Bài 26. Luyện tập luyện chung

Bài 27. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

Bài 28. Thực hành và hưởng thụ vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc 

Bài 29. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song 

Bài 30. Thực hành và hưởng thụ vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song 

Bài 31. Hình bình hành, hình thoi

Bài 32. Luyện tập luyện chung

Bài 33. Ôn tập luyện những số đi học triệu

Bài 34. Ôn tập luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ

Bài 35. Ôn tập luyện hình học

Bài 36. Ôn tập luyện đo lường

Xem thêm: cách giải phương trình lớp 9

Bài 37. Ôn tập luyện chung

Bài 38. Nhân với số mang 1 chữ số

Bài 39. Chia mang đến số mang 1 chữ số

Bài 40. Tính hóa học phú hoán và phối hợp của luật lệ nhân

Bài 41. Nhân, phân chia với 10, 100, 1 000, .... 

Bài 42. Tính hóa học phân phối của luật lệ nhân so với luật lệ cộng

Bài 43. Nhân với số đem nhị chữ số

Bài 44. Chia mang đến số đem nhị chữ số

Bài 45. Thực hành và hưởng thụ ước tính vô tính toán 

Bài 46. Tìm số khoảng cộng

Bài 47. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị 

Bài 48: Luyện tập luyện chung 

Bài 49. Dãy số liệu thống kê

Bài 50. Biểu trang bị cột

Bài 51. Số chuyến xuất hiện nay của một sự kiện

Bài 52. Luyện tập luyện chung 

Bài 53. Khái niệm phân số

Bài 54. Phân số và luật lệ phân chia số tự động nhiên

Bài 55. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

Bài 56. Rút gọn gàng phân số

Bài 57. Quy đồng khuôn số những phân số

Bài 58. So sánh phân số 

Bài 59. Luyện tập luyện chung

Bài 60. Phép nằm trong phân số

Bài 61. Phép trừ phân số

Bài 62. Luyện tập luyện chung 

Bài 63. Phép nhân phân số

Bài 64. Phép phân chia phân số

Bài 65. Tìm phân số của một số

Bài 66. Luyện tập luyện chung

Bài 67. Ôn tập luyện số tự động nhiên

Bài 68. Ôn tập luyện luật lệ tính với số tự động nhiên

Bài 69. Ôn tập luyện phân số

Bài 70. Ôn tập luyện luật lệ tính với phân số

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng đông nam bộ

Bài 71. Ôn tập luyện hình học tập và đo lường 

Bài 72. Ôn tập luyện một vài nguyên tố tổng hợp và xác suất 

Bài 73. Ôn tập luyện chung