hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7

Nhằm mục tiêu gom học viên đơn giản dễ dàng ghi nhớ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 7 không thiếu công thức, lý thuyết và bài bác tập luyện tự động luyện gom học viên áp dụng và thực hiện bài bác tập luyện thiệt đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 8.

I. Hằng đẳng thức số 7.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7 là hiệu nhì lập phương.

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

HIệu của nhì lập phương của nhì số ngẫu nhiên tiếp tục bởi vì  hiệu của số loại nhất trừ chuồn số loại nhì tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu thốn của tổng số loại nhất và số loại nhì.

Hằng đẳng thức số 7

II. Bài tập

Dạng bài bác tập luyện 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 - 8 

b) 27x3 - 1

Hướng dẫn: 

a) x3 - 8 = x3 - 23

= ( x - 2 )( x2 + x.2 + 22 )

= ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 )

b) 27x3 - 1 = 33x3 - 1= ( 3x )3 - 1

= ( 3x - 1 )(( 3x)2 + 3x.1 + 12)

= ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Dạng bài bác tập luyện 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhì lập phương

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

Hướng dẫn:

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

= ( x - 5 )( x2 + x.5 + 52 )

= x3 - 53

Xem thêm: để làm việc với báo cáo chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng

= x3 - 125

b) ( 3x - hắn )( 9x2 + 3xy + y)

= ( 3x - hắn )( 32x2 + 3x.hắn + y2 )

= ( 3x - hắn )((3x)2 + 3x.hắn + y2 )

= (3x)3 - y3

= 27x3 - y3

III. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 - y3

b) 1 - y3

c) 64x3 - y3

d) Hằng đẳng thức số 6 -x3

e) x3 - 27

f) 64x3 - 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở thành tổng của nhì lập phương:

a) ( x - Hằng đẳng thức số 6 )( x2 +Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x - 3y )( x2 + 3xy + 9y2 )

c) ( x2 - 3 )( x4 + 3x2 + 9 )

d) ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 )

e) ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Xem thêm: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

f) ( 2x - y2 )( 4x2 + 2xy2 + y4 )    

Xem thêm thắt những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức banh rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở thành nhân tử
  • Phương pháp phân tách đơn thức, nhiều thức mang lại đơn thức
  • Chia nhiều thức mang lại nhiều thức một trở thành đang được chuẩn bị xếp
  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với rất nhiều thức

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official