Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ các cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập cho thấy sẽ có nhiều đổi thay lớn trong hoạt động của các trường sau khi nghị định được ban hành.

Phó Thủ tướng: “Tự chủ đại học không chỉ là tự chủ về tiền”
Tự chủ đại học: Nhiều trường vẫn lúng túng

Nghị định bao gồm 3 chương trong đó chương 2 là nội dung chính, quy định cơ chế tự chủ của các trường đại học, gồm: Tự chủ về hoạt động training, kỹ thuật kỹ thuật, tự chủ về hệ thống nhân sự và tự chủ về nguồn vốn

Các trường được tự mở ngành nghề, xác định tiêu chí

Theo dự thảo, các trường đại học sẽ được tự chủ về hoạt động training, kỹ thuật kỹ thuật, cụ thể là tự quy chế quy mô training, tiêu chí tuyển sinh và mở ngành nghề training thích hợp với điều kiện về giảng sư, cán bộ và cơ sở vật chất vật chất của trường, xin hứa có bảo hành lâu dài đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các trường cũng được quy chế tăng trưởng chương trình chương trình training, cách thức training, hình thức training, cách thức rà soát, đánh giá cũng như công việc tổ chức training.

Bên cạnh đó, các trường cũng sẽ tự quy chế in, cấp phát và chủa quản văn bằng, chứng chỉ theo quy định của cơ quan chủa quản nhà nước có thẩm quyền và quy định riêng của cơ sở vật chất giáo dục đại học.

tự chủ đại học,nghị định,giáo dục đại học,trường đại học,hội đồng trường,hiệu trưởng
Các trường đại học sẽ được tự mở ngành nghề training cũng như tiêu chí và quy mô training của mình. Ảnh minh họa: Lê Văn.

Việc liên kết training, tổ chức hoạt động kỹ thuật kỹ thuật các trường cũng sẽ được tự chủ tối đa. Theo đó, các trường được tự xác định các hướng nghiên cứu và thực hành thương nghiệp hóa kết quả nghiên cứu kỹ thuật, quy chế tham dự các nhiệm vụ kỹ thuật kỹ thuật, nhà cung cấp kỹ thuật kỹ thuật với các tổ chức, tư nhân trong nước và ngoài nước.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định cũng quy định rõ, trước 60 ngày tính đến ngày ra quy chế mở ngành nghề, quy chế liên kết training, ban bố tiêu chí tuyển sinh, các trường đại học phải công khai thủ tục chứng minh đủ điều kiện lên trang nguồn tin điện tử của tổ chức và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Hội đồng trường có quyền bổ dụng, miễn nhiệm hiệu trưởng

Vệ tổ chức hệ thống, nhân sự, dự thảo nghị định nêu rõ, các trường có quyền quy chế thành lập, sáp nhập, chia, tách, phóng thích các phòng ban, bộ môn, tổ chức kỹ thuật kỹ thuật, tổ chức dùng cho training, cơ sở vật chất cung ứng buôn bán… cũng như các tổ chức liên doanh, liên kết với các tổ chức, tư nhân, daonh nghiệp.

Về nhân sự, các trường có quyền quy chế hướng tăng trưởng nguồn nhân công của trường học, quy chế vị trí việc làm, cơ cấu nhân viên theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc thích hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trường cũng có quyền tuyển dụng, dùng và chủa quản nhân viên, người cần lao cũng như các chế độ, chính sách lôi kéo, đãi ngộ, training, bổ dưỡng, khen thưởng đối với nhân viên và người cần lao.

tự chủ đại học,nghị định,giáo dục đại học,trường đại học,hội đồng trường,hiệu trưởng
Các đại biểu tham dự hội nghị hiệu trưởng các trường đại học năm 2016 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Văn.

Đặc biệt, dự thảo nghị định quy định rõ trường cũng được quyền bổ dụng miễn nhiệm, cất chức các chức danh chủa quản của tổ chức trực thuộc cũng như thực hành quy trình bổ dụng, miễn nhiệm, cất chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định, sau đó trình cấp có thẩm quyền bổ dụng, miễn nhiệm hoặc cất chức.

Việc thực hành quy trình bổ dụng, miễn nhiệm, cất chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ do hội đồng trường thực hành.

Nghị định có hẳn 1 khoản riêng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường.

Theo đó, ngoài việc thực hành quy trình bổ dụng, miễn nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, hội đồng trường cũng sẽ nghị quyết các nội dung tự chủ của trường.

Cụ thể, hội đồng trường cũng sẽ xét duyệt mục tiêu nguồn vốn hàng năm, mức thu phí các loại nhà cung cấp giáo dục training và định mức chi các hoạt động tay nghề, nghiệp vụ, báo cáo quyết toán nguồn vốn hàng năm của trường học và các vấn đề không thể lãng quên khác của trường theo quy định của luật pháp.

Bên cạnh đó, hội đồng trường cũng nghị quyết chủ trương về thu, chi nguồn vốn, mua sắm của nả, thiết bị, đầu tư vun đắp cơ sở vật chất vật chất, huy động các nguồn lực không được lãng quên để tăng trưởng hoạt động trường học.

Ngoài ra, tiêu chuẩn điều kiện thực tại của tổ chức, hội đồng trường giao cho hiệu trưởng được quyền quy chế 1 số nội dung cụ thể về thu, chi nguồn vốn, mua sắm của nả, thiết bị, đầu tư vun đắp cơ sở vật chất vật chất.

Về cơ cấu, hội đồng trường có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu là 19 thành viên. Trong đó số lượng thành viên bên ngoài tham dự hội đồng trường chiếm không dưới 30% tổng số thành viên của hội đồng trường.

Các trường sẽ được hỗ trợ nguồn vốn tới năm 2020

Quy định về tự chủ nguồn vốn của dự thảo nghị định cho phép các trường tự quy chế mức thu học phí theo quy định của luật pháp về giá.

Tuy nhiên, các trường phải công khai mức thu học phí từng năm và dự trù cho cả khóa học trước khi tuyển sinh.

Đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên sẽ hỗ trợ các trường chi thường xuyên sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ nguồn vốn đến hết năm 2020.

Mức hỗ trợ chi thường xuyên hàng năm ổn định bằng mức ngân sách cấp chi thường xuyên cho cơ sở vật chất giáo dục đại học trong năm trước liền kề năm chuyển sang cơ chế tự chủ.

tự chủ đại học,nghị định,giáo dục đại học,trường đại học,hội đồng trường,hiệu trưởng
Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 1 trong 23 trường đang thể nghiệm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77 năm 2014. Ảnh: Lê Văn.

Cơ sở giáo dục đại học đã chuyển sang thực hành cơ chế tự chủ nguồn vốn trước thời điểm Nghị định này ban hành, được nhà nước thể nghiệm cấp kinh phí theo cơ chế order hoặc giao nhiệm vụ giao kinh phí trong quá trình từ năm 2018 đến 2020.

Từ năm 2021, ngân sách nhà nước cấp cho cơ sở vật chất giáo dục đại học tự chủ theo cơ chế order, giao nhiệm vụ theo quy định.

Ngoài ra, nhà nước tiếp diễn cấp vốn đầu tư tăng trưởng cho cơ sở vật chất giáo dục đại học đối với các công trình đầu tư dở dang và các công trình đầu tư khác được cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định của Luật Đầu tư công.

Về vấn đề dùng nguồn vốn, các trường phải thực hành đúng quy định của luật pháp về đầu tư, vun đắp, mua sắm đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Các trường được tự quy chế nội dung và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn ngân sách cấp chi thường xuyên, nguồn kinh phí order, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động tay nghề, chi chủa quản và quy định trong quy chế tiêu pha nội bộ của trường.

Dự thảo quy định rõ, sau khi vào sổ hồ hết các khoản tầm giá, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (giả tỉ có) theo quy định, phần không cân bằng thu chi giả tỉ có, cơ sở vật chất giáo dục đại học phải trích tối thiểu 25% để lập quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp. Mức cấp học bổng tối thiểu phải bằng mức học phí hiện hành của trường học.

Cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện được vận dụng cơ chế nguồn vốn như tổ chức vun đắp Đề án vận dụng cơ chế nguồn vốn như tổ chức, báo cáo cơ quan chủ quản để thông qua.

Ngoài ra, các trường cũng được tự chủ trong thương lượng nguồn vốn và chủa quản dùng của nả.

Dự thảo nghị định dành hẳn 1 điều riêng cho bổn phận giải trình của các trường sau khi tự chủ. Theo đó, các trường phải thực hành báo cáo, vun đắp các quy chế ch tiêu nội bộ, dùng của nả, thực hành kiểm toán độc lập, tự chịu bổn phận với các quy chế cũng như buộc phải phải công khai các nguồn tin theo quy chế.

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng

Trong chương tổ chức thực hành, dự thảo nghị định đưa ra bổn phận của các bộ, ngành nghề, trong đó nêu rõ, bổn phận của Bộ Nội vụ là rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tuyển dụng, dùng, chủa quản nhân viên và người cần lao trong cơ sở vật chất giáo dục đại học thích hợp với quy định của nghị định này.

Bộ Tài chính có bổn phận đánh giá, sắp xếp dự toán ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên cho cơ sở vật chất giáo dục đại học tự chủ từ nay đến hết năm 2020 đồng thời chỉ dẫn các tổ chức vun đắp dự toán để tổng hợp sắp xếp dự toán ngân sách cho các tổ chức theo phương thức order giao nhiệm vụ từ sau năm 2020 và chỉ dẫn cơ sở vật chất giáo dục đại học tự chủ thực hành mức thu theo cơ chế giá nhà cung cấp.

Đầu tháng 10 sẽ có hội nghị tổng kết đề án thể nghiệm tự chủ đại học

Đầu tháng 10 tới đây Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hành thể nghiệm tự chủ đại học công lập theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thể nghiệm canh tân cơ chế hoạt động đối với cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập quá trình 2014 – 2017. Hiện đã có 23 trường đang thực hành thể nghiệm tự chủ đại học theo nghị quyết này

Theo dự trù, Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở vật chất giáo dục đại học công lập đã được trình lên Chính phủ, dự trù sẽ xét duyệt trong thời kì tới.

Lê Văn

Author