hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: hướng gió thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường vận động.

C. bản vật - biểu vật.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình dáng học).

Câu 2. Phương pháp bạn dạng vật - biểu vật thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo gót thời hạn.

D. trong một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: B

- Phương pháp bạn dạng vật - biểu vật thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo gót từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu vật nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo gót cương vực,…

Câu 3. Đối tượng này tại đây được thể hiện vày cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng biển cả.

C. Luồng di dân.

D. Hướng bão.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở, hải cảng,…

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía loại biển cả, di dân, động vật hoang dã di trú,…

Câu 4. Phương pháp này tại đây thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh VN nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản vật - biểu vật.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo gót lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: A

- Phương pháp bạn dạng vật - biểu vật thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo gót từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu vật nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo gót cương vực,…

-> Phương pháp bạn dạng vật - biểu vật thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh VN nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu này sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: C

Các kí hiệu được đặt điều nhập đích địa điểm phân bổ của đối tượng người sử dụng bên trên bạn dạng vật. Có tía dạng kí hiệu bạn dạng vật đa phần (dạng chữ, dạng tượng hình và hình dáng học).

Câu 6. Phát biểu này sau đây không đúng với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện nay được vận tốc di chyển đối tượng người sử dụng.

B. Biểu hiện nay động lực trở nên tân tiến đối tượng người sử dụng.

C. Xác tấp tểnh được địa điểm của đối tượng người sử dụng.

D. Thể hiện nay được quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: A

Đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

- Biểu hiện nay con số, quy tế bào và unique của đối tượng người sử dụng địa lí. Có tía dạng kí hiệu bạn dạng vật đa phần.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản vật - biểu vật.

D. đường vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: B

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện nay những hiện tượng lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. đường vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản vật - biểu vật.

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: A

Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía loại biển cả, di dân, động vật hoang dã di trú, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân thân phụ phân nghiền, lẻ tẻ, rời rốc.

C. di đem theo gót những phía bất kì.

D. phân thân phụ theo gót những điểm ví dụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước ta nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện nay vày phương pháp

A. kí hiệu theo gót lối.

B. đường vận động.

C. bản vật - biểu vật.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: C

- Phương pháp bạn dạng vật - biểu vật thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí theo gót từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu vật nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, cơ cấu tổ chức dùng khu đất theo gót cương vực,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước ta nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện nay vày cách thức bạn dạng vật - biểu vật.

Câu 11. Diện tích cây xanh thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. bản vật - biểu vật.

B. kí hiệu.

C. đường vận động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: D

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện nay những hiện tượng lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây xanh,…

Câu 12. Để thể hiện nay vùng trồng dung dịch lá của VN, rất có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản vật - biểu vật.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: D

- Phương pháp khu vực thể hiện nay những đối tượng người sử dụng phân bổ theo gót vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây xanh, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện nay vùng trồng dung dịch lá của VN, rất có thể dùng cách thức khu vực.

Câu 13. Để thể hiện nay phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập VN, thông thường người sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường vận động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo gót lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: B

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía loại biển cả, di dân, động vật hoang dã di trú,…

-> Để thể hiện nay phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập VN, thông thường người sử dụng cách thức lối vận động.

Câu 14. Phương pháp khu vực (vùng phân bố) cho tới biết

A. cơ cấu của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

B. số lượng của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

D. tính thịnh hành của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích là: C

- Phương pháp khu vực thể hiện nay những đối tượng người sử dụng phân bổ theo gót vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vày nền color, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù cho tới đối tượng người sử dụng thể hiện.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây xanh, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa này ê xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường người sử dụng cách thức khu vực.

Câu 15. Để thể hiện nay địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng phương pháp

A. bản vật - biểu vật.

B. chấm điểm.

C. đường vận động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Đáp án đích là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

-> Để thể hiện nay địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng cách thức kí hiệu.