lời bài hát đạo làm con

TONE: Nam: Em, Nữ: Bbm | STYLE: Slow Ballad

Con quỳ con cái bái u phụ thân, Ơn phụ thân nghĩa u con cái đền rồng được là bao, Năm nhiều năm mon rộng lớn hiểm nguy, Nuôi đàn con cái lớn khôn nên người... Ân tình đậm đà u phụ thân, Thương con cái vô bến vô bờ, Công phụ thân như núi cao vời, Nghĩa u như nước biển lớn khơi dạt dào...

Bạn đang xem: lời bài hát đạo làm con

[ĐK: ] Nhớ.. những tối giá tiền giá bán, Cha ôm con cái sưởi rét trong tâm, Nhớ những ngày con cái đau đớn nhức, Mẹ thương con cái thức Trắng tối thâu... Nay con cái về trên đây bao năm xuôi ngược, Bôn tía thăm hỏi lại u phụ thân, Đêm ngày mong đợi tin yêu con cái...

Con quỳ con cái bái u phụ thân, Ơn phụ thân nghĩa u con cái đền rồng được là bao, Bây giờ con cái tiếp tục về trên đây, Nhưng u phụ thân điểm cửu nguyên chân trời... Ơn sâu sắc nghĩa nặng trĩu là trên đây, Con luôn luôn ghi lưu giữ trong tâm, Đạo con cái chữ hiếu đón đầu, Ơn phụ thân nghĩa u tự khắc sâu sắc đầy đủ.. đời...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Nhớ.. những tối giá tiền giá bán, Cha ôm con cái sưởi rét trong tâm, Nhớ những ngày con cái đau đớn nhức, Mẹ thương con cái thức Trắng tối thâu... Nay con cái về trên đây bao năm xuôi ngược, Bôn tía thăm hỏi lại u phụ thân, Đêm ngày mong đợi tin yêu con cái...

Con quỳ con cái bái u phụ thân, Ơn phụ thân nghĩa u con cái đền rồng được là bao, Bây giờ con cái tiếp tục về trên đây, Nhưng u phụ thân điểm cửu nguyên chân trời... Ơn sâu sắc nghĩa nặng trĩu là trên đây, Con luôn luôn ghi lưu giữ trong tâm, Đạo con cái chữ hiếu đón đầu, Ơn phụ thân nghĩa u tự khắc sâu sắc đầy đủ.. đời......

== HẾT BÀI ==

1. Con quỳ con cái bái u phụ thân, 
Ơn phụ thân nghĩa u con cái đền rồng được là bao, 
Năm nhiều năm mon rộng lớn hiểm nguy, 
Nuôi đàn con cái lớn khôn nên người...

Ân tình đậm đà u phụ thân, 
Thương con cái vô bến vô bờ, 
Công phụ thân như núi cao vời, 
Nghĩa u như nước biển lớn khơi dạt dào...

Xem thêm: đơn vị của động năng

[ĐK: ] 
Nhớ.. những tối giá tiền giá bán, 
Cha ôm con cái sưởi rét trong tâm, 
Nhớ những ngày con cái đau đớn nhức, 
Mẹ thương con cái thức Trắng tối thâu...

Nay con cái về trên đây bao năm xuôi ngược, 
Bôn tía thăm hỏi lại u phụ thân, 
Đêm ngày mong đợi tin yêu con cái...
 

2. Con quỳ con cái bái u phụ thân, 

Ơn phụ thân nghĩa u con cái đền rồng được là bao, 

Bây giờ con cái tiếp tục về trên đây, 

Nhưng u phụ thân điểm cửu nguyên chân trời...

Ơn sâu sắc nghĩa nặng trĩu là trên đây, 

Xem thêm: giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở bắc trung bộ là

Con luôn luôn ghi lưu giữ trong tâm, 

Đạo con cái chữ hiếu đón đầu, 

Ơn phụ thân nghĩa u tự khắc sâu sắc đầy đủ.. đời...