mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Câu hỏi:

15/10/2019 67,688

Bạn đang xem: mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến

Mạch lựa chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 0,4/πHvà tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C thay cho đổi được. thay đổi C = 10/9π pF thì mạch này thu được sóng năng lượng điện từ với bước sóng bằng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng công thức tính bước sóng.

Cách giải: Áp dụng công thức

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mạch xấp xỉ năng lượng điện từ LC gồm cuộn thừng thuần cảm có đô ̣tư ̣cảm ko đổi và tụ điệncó năng lượng điện dung thay cho đổi được. Điện trởcủa thừng dận ko đáng kểvà vô mạch có xấp xỉ năng lượng điện từ riêng rẽ. Khi năng lượng điện dung cógiá trị C1 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là f1. Khi năng lượng điện dung cógiá trị C2= 4C1 thì tần số xấp xỉ năng lượng điện từ riêng rẽ vô macḥ là

A.f2= 0,25f1

B.f2= 2f1

C.f2= 0,5f1

D. f2= 4f1

Câu 2:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô một mạch xấp xỉ LC lí tưởng với phương trình i = 2cos(2.107t+π/2) (mA) (t tính vì thế s). Điện tích của một phiên bản tụ năng lượng điện ở thời gian π/20 (µs) có tính rộng lớn là

A.0,05 nC

B.0,1 µC.

C.0,05 µC.

D. 0,1 nC

Câu 3:

Một mạch xấp xỉ LC bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 8nF và một cuộn thừng thuần cảm cóđộ tự động cảm L = 2mH. lõi hiệu năng lượng điện thế cực to bên trên tụ là 6V. Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch vì thế 6mA, thì hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị đầu cuộn cảm bằng

A.4V.

Xem thêm: chức năng của thị trường

B.3,6V.

C. 32V

D. 33V

Câu 4:

Mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu thanh bao gồm cuộn cảm L và một tụ năng lượng điện rất có thể thay cho đổi năng lượng điện dung. Khi tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1, mạch thu được sóng năng lượng điện từ với bước sóng 100m; Lúc tụ đện với năng lượng điện dung C2, mạch thu được sóng năng lượng điện từ với bước sóng 1 km. Tỉ số C2/C1

A.10.

 B.0,1

C.1000

D. 100.

Câu 5:

Tại thời gian ban đầu, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện của mạch xấp xỉ LC với gía trị cực to q0= 10-8C. Thời gian tham nhằm tụ phóng không còn năng lượng điện là 2µs. Cường chừng hiệu dụng vô mạch có mức giá trị gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A.11,1 mA

B.22,2 mA

C.78.52 mA

D. 5,55 mA

Câu 6:

 Mạch xấp xỉ LC lí tưởng có tính tự động cảm L ko đổi. Lúc tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1thì tầnsố xấp xỉ riêng rẽ của mạch là f1= 75MHz. Khi tao thay cho tụ C1 vì thế tụ C2 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ của mạch là f2= 5010MHz. Nếu tao người sử dụng C1 nối tiếp C2 thì tần số xấp xỉ riêng rẽ f của mạch là:

A.175MHz.

B.125MHz

C.25MHz

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

D. 87,5MHz.