một ống dây dài 50cm

Câu hỏi:

26/05/2020 98,393

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa từng vòng thừng là 2(A). Cảm ứng kể từ phía bên trong ống thừng có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng thừng của ống thừng.

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm

Cảm ứng kể từ ờ trong tim ống thừng là:

Vậy số vòng thừng của ống thừng là 497 vòng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm vô bầu không khí, loại năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5A, loại năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2 = 1A trái chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt mày phẳng phiu của nhị loại năng lượng điện cơ hội loại năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội loại năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Câu 2:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mày phẳng phiu hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác toan vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vì như thế 10cm.

Câu 3:

Một vòng thừng tròn trĩnh bịa vô chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem loại năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính kích cỡ của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng.

Xem thêm: lực lo ren xơ

b)    Nếu cho tới loại năng lượng điện bên trên qua loa vòng thừng sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn bịa tuy nhiên song vô bầu không khí xa nhau chừng khoảng chừng 10 centimet, sở hữu loại năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua loa. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai loại năng lượng điện trực tiếp lâu năm vô hạn bịa tuy nhiên song vô bầu không khí và xa nhau chừng một khoảng chừng
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy vô nhị thừng dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác toan chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M vô nhị tình huống sau:

a)     M nằm trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N nằm trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhị thừng dẫn và cơ hội nhị thừng dẫn thứu tự d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

Câu 6:

Ba loại năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mày phẳng phiu hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.