một vật dao động điều hòa theo phương trình

hint-header

Cập nhật ngày: 25-12-2022

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình


Chia sẻ bởi: Thanh Phong


Vật giao động điều tiết theo đuổi phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Pha ban sơ của vật là.

Chủ đề liên quan

Đồ thị màn trình diễn quan hệ thân thuộc li chừng và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị màn trình diễn quan hệ thân thuộc tốc độ và li chừng là 1 trong những

Đồ thị màn trình diễn côn trùng quanhệ thân thuộc tốc độ và véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những

Đồ thị màn trình diễn quan hệ thân thuộc lực kéo về và li chừng là 1 trong những

Vật giao động điều tiết với biên chừng A, chu kì T. Tốc chừng tầm của vật nhập 50% chu kì là.

Một vật giao động điều hoà dọc từ trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu lựa chọn gốc toạ chừng O bên trên địa điểm thăng bằng của vật thì gốc thời hạn t = 0 là khi vật

A

ở địa điểm li chừng cực to nằm trong phần dương của trục Ox.

B

qua địa điểm thăng bằng O trái hướng dương của trục Ox.

C

ở địa điểm li chừng cực to nằm trong phần âm của trục Ox.

D

qua địa điểm thăng bằng O theo hướng dương của trục Ox.

Một vật giao động điều hoà dọc từ trục Ox, xung quanh địa điểm thăng bằng O với biên chừng A và chu kỳ luân hồi T. Trong khoảng chừng thời hạn T/4, quãng đàng lớn số 1 tuy nhiên vật rất có thể chuồn được là

C

A

D

A.

Khi một vật giao động điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là hoạt động

Theo khái niệm. Dao động điều hoà là

A

chuyển động tuy nhiên tình trạng hoạt động của vật được tái diễn như cũ sau những khoảng chừng thời hạn cân nhau.

B

chuyển động của một vật bên dưới ứng dụng của một lực ko thay đổi.

C

hình chiếu của hoạt động tròn trặn đều lên một đường thẳng liền mạch ở trong mặt mũi bằng phẳng tiến trình.

D

chuyển động với phương trình tế bào miêu tả vày hình sin hoặc cosin theo đuổi thời hạn.

Trong giao động điều hoà, tuyên bố nào là sau đó là ko đích thị.

A

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì vật lại quay trở lại địa điểm ban sơ.

B

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì véc tơ vận tốc tức thời của vật lại quay trở lại độ quý hiếm ban sơ.

C

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì tốc độ của vật lại quay trở lại độ quý hiếm ban sơ.

D

Cứ sau đó 1 khoảng chừng thời hạn T thì biên chừng vật lại quay trở lại độ quý hiếm ban sơ.

Trong giao động điều hoà của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A

lực ứng dụng lên hóa học điểm thay đổi chiều.

B

lực ứng dụng lên hóa học điểm vày ko.

C

lực ứng dụng lên hóa học điểm có tính rộng lớn cực to.

D

lực ứng dụng lên hóa học điểm có tính rộng lớn rất rất đái.

Vận tốc của vật giao động điều hoà có tính rộng lớn cực to khi

A

vật ở địa điểm với li chừng cực to

B

gia tốc của vật đạt cực to.

C

vật ở địa điểm với li chừng vày ko

D

vật ở địa điểm với trộn giao động cực to.

Biểu thức li chừng của vật giao động điều tiết với dạng . Chu kỳ giao động của vật là

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

A

B

C

D

.

Biểu thức li chừng của vật giao động điều tiết với dạng . Biên chừng giao động A và trộn ban sơ của vật theo thứ tự là

A

B

C

D

.

Phát biểu nào là tại đây sai khi nói tới giao động điều hoà?

A

Dao động điều tiết là giao động với tính tuần trả.

B

Biên chừng của giao động là độ quý hiếm cực to của li chừng.

C

Vận tốc biến hóa thiên nằm trong tần số với li chừng.

D

Dao động điều hoà với tiến trình là đàng hình sin.

Một vật đang được giao động điều hoà, khi vật hoạt động từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng thì

A

vật hoạt động thời gian nhanh dần dần đều

B

vật hoạt động lờ lững dần dần đều.

C

gia tốc nằm trong phía với hoạt động

D

gia tốc có tính rộng lớn tăng dần dần.

Phát biểu nào là tại đây về sự việc đối chiếu li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là đích thị. Trong giao động điều hoà, li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ là tía đại lượng thay đổi điều hoà theo đuổi thời hạn và với

Khi nói tới một vật giao động điều tiết với biên chừng A và chu kì T, với mốc thời hạn (t = 0) là khi vật ở địa điểm biên, tuyên bố nào là sau đó là sai.

A

Sau thời hạn T/8, vật chuồn được quãng đàng vày 0,5A.

B

Sau thời hạn T/2, vật chuồn được quãn g đàng vày 2A.

C

Sau thời hạn T/4, vật chuồn được quãng đàng vày A.

D

Sau thời hạn T, vật chuồn được quãng đàng vày 4A.

Một vật giao động điều tiết với phương trình x= Acos(ωt + φ). Gọi v và a theo thứ tự là véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật. Hệ thức thực sự.

A

B

C

D

.

Lực kéo về ứng dụng lên một hóa học điểm giao động điều tiết có tính rộng lớn

A

tỉ lệ với sự cân đối của li chừng và luôn luôn thiên về địa điểm thăng bằng.

B

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

tỉ lệ với bình phương biên chừng.

C

không thay đổi tuy nhiên phía thay cho thay đổi.