mùa hè mang tên em

 • Reads 66,174
 • Votes 2,531
 • Parts 96

Complete, First published Jul 24, 2022

Bạn đang xem: mùa hè mang tên em

Table of contents

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Chương 12: Hổng nơi nào chê ^-^

  Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Chương 39: Lịch sử đen sì ^.^

  Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

  Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Chương 70: Cặp song của lớp

  Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Chương 79: Kết cổ động chủ yếu văn

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 1: Môn đình thanh quý

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 2: Con lối đại học

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 3: Cẩm nang dạy dỗ hôn

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 4: Cõi lòng nhộn nhạo

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 5: Kỉ niệm nửa năm

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 6: Hẹn hò ngẫu hứng

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 7: Vật thể thuần mỡ

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 8: Khách công ty nằm trong vui

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 9: Hầu kết khêu cảm

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 10: Cả ngôi nhà sum họp

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 11: Cúi đầu thần phục

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 12: Này các bạn Trương Chú

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 13: Giận dỗi trợ tình

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 14: Tiên phái đẹp ngốc nghếch

  Sun, Feb 19, 2023

 • Ngoại truyện 15: Tập kích bất ngờ

  Sun, Feb 19, 2023

  Xem thêm: hoạt đông trải nghiệm cho học sinh lớp 10

 • Ngoại truyện 16: Kết cổ động toàn văn

  Sun, Feb 19, 2023

Tên truyện: Mùa hè có tên em
  
  Tên gốc: 以你为名的夏天
  
  Tác giả: Nhậm phẳng Chu
  
  Người dịch: Cam
  
  .
  
  Giới thiệu:
  
  Đêm kết cổ động chuyến du ngoạn trước lúc chất lượng tốt nghiệp, một group học tập trò say rượu ở xoài bên trên bãi tắm biển. Gió biển cả thổi tan tương đối men vô Thịnh Hạ, xúc tiến cô thực hiện một việc quả cảm nhất vô xuyên suốt 18 năm vẫn sinh sống - hít trộm Trương Chú.
  
  Một nụ hít cẩn trọng, mau lẹ.
  
  .
  
  Nhưng vẫn sở hữu người trông thấy, rằng tối ấy, là chàng trai hít trộm cô nàng trước tiên.
  
  Một loại hít kìm nén và cẩn trọng.
  
  .
  
  [Đời người chỉ trải qua loa một ngày hè, còn những chuyến không giống, đơn giản nhằm đối chiếu với nó.]
  
  [Truyện đăng ở w@ttpad @namonade và trang web cá thể https://duonglam.design.blog của những người dịch]

#1truyệndich