năm 1921 nguyễn ái quốc đã

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

Bạn đang xem: năm 1921 nguyễn ái quốc đã

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã

A. tham gia Hội nghị Quốc tế Nông dân.

B. nhập cuộc gây dựng Hội Liên hiệp nằm trong địa.

C. tham gia Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

D. xây dựng Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Đáp án B

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ