phần phía đông trung quốc tiếp giáp với đại dương nào sau đây