phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Câu hỏi:

10/05/2020 67,141

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Đáp án chủ yếu xác

B. Dùng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản ngại lí độ dài rộng của mảng

Chỉ số của mảng dùng để làm tham ô chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

   Đáp án: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A đem 10 thành phần là số nguyên vẹn tao sử dụng mệnh lệnh nào là sau đây?

A. For i:=1 lớn 10 vì thế Readln(A[i]);

B. For i:= 1 lớn 10 vì thế Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 2:

Chọn câu tuyên bố đích thị về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ rất có thể là loại số nguyên vẹn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng nên được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 3:

Khai báo mảng nào là là đích thị trong những khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

Xem thêm: by the end of this month

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 4:

Em nên chọn tuyên bố đúng vào khi nói tới tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là tụ tập những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần đem và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là tụ tập những thành phần đem trật tự và từng một thành phần vô mảng rất có thể đem những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là tụ tập những thành phần đem trật tự và từng thành phần đem và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 5:

Số thành phần vô khai báo bên dưới đó là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 6:

Cú pháp khai báo sản phẩm số nào là tại đây đích thị nhất?

A. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Xem thêm: cho hình thang abcd (ab//cd)

D. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;