phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 235,722

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên ổn thì nhì lực này là nhì lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhì lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật thì nhì lực này là nhì lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực tính năng vào một trong những vật tuy nhiên ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong những 3 ĐK sau thì ko thể phát biểu bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn bởi vì nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió tính năng nhập buồm một lực có

Xem thêm: mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ là

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập khu vực trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ vẫn tính năng nhập trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko thăng bằng trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực mút hút của Trái Đất tính năng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên ổn bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhì em nhỏ nhắn kéo nhì đầu sợi chạc Lúc sợi chạc đứng yên ổn.

C. Lực tuy nhiên xoắn ốc tính năng nhập vật và lực tuy nhiên vật tính năng nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực mút hút của Trái Đất tính năng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người tiêu dùng 1 tính năng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc tính năng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của người tiêu dùng 2 tính năng nhập sợi chạc thăng bằng với lực kéo của người tiêu dùng 1 tính năng nhập sợi chạc.

C. lực kéo của người tiêu dùng 2 tính năng nhập sợi chạc thăng bằng với lực chạc tính năng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: phim xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước điều nào sau đây đúng

D. lực kéo của người tiêu dùng 1 tính năng nhập chạc thăng bằng với lực của chạc tính năng nhập tay các bạn 2.