quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 75,252

A. Trình chừng khu đô thị hóa còn thấp.

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

B. Phân phụ vương những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị đem quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN đem 3 đặc điểm: ra mắt còn đủng đỉnh, trình độ chuyên môn thấp; tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không đồng đều.

Nước tớ chỉ mất một số trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: thủ đô hà nội, TP Sài Gòn, TP. Hải Phòng,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây trúng với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân phụ vương triệu tập ở chống miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu ớt là làm việc đem trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu loại về dan số trở nên thị và vùng quê VN, quy trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu loại thể hiện nay nội dung này sau đây?

A. Quy tế bào và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Do ở trong chống gió bấc nên biển cả Đông có

A. nhiệt độ chừng nước biển cả cao, nhiều độ sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

Xem thêm: phim xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước điều nào sau đây đúng

B. biển cả kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển cả mạnh vô thời gian gió bấc tây nam

C. nhiệt độ chừng nước biển cả và dòng sản phẩm biển cả thay cho thay đổi theo dõi mùa, sóng biển cả mạnh vô mùa đông

D. gió bấc, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ chừng nước biển cả cao và chừng muối hạt khá lớn

Câu 4:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ ràng hầu hết là do

A. cải tiến và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa vời bờ.

C. hấp dẫn mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Điều khiếu nại này tại đây tiện nghi mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng vì thế rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu.

B. Khí hậu phân hóa, đem mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình đống núi, phân bậc theo dõi độ cao. 

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng dola - USD)

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, phán xét này tại đây trúng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty của một số trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm 10

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây.