sách giáo khoa toán 7

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập ăn ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các luật lệ tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một số trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vệt ngoặc và quy tắc fake vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một số trong những thực.
Bài 3. Làm tròn trĩnh số và ước tính thành phẩm.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Tính chỉ số reviews thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập luyện cuối chương 2.

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Các câu hỏi về đo lường và tất tả hình.
Bài tập luyện cuối chương 3.

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng đặc biệt.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 4. Định lí và minh chứng một ấn định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song và đo góc vì chưng ứng dụng GeoGebra.
Bài tập luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ vật hình quạt tròn trĩnh.
Bài 3. Biểu đồ vật đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Dùng biểu đồ vật nhằm phân tách thành phẩm học hành môn Toán của lớp.
Bài tập luyện cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]