số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Đồng phân của một hóa học cơ học khá phức tạp và có rất nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học tập, đồng phân group chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu chung những em học viên ghi chép đầy đủ số đồng phân của C4H8O2 và gọi thương hiệu đích thị những đồng phân của C4H8O2 ứng, tiếp sau đây VietJack tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội ghi chép đồng phân và gọi thương hiệu C4H8O2 khá đầy đủ, cụ thể.

Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên

Quảng cáo

Bạn đang xem: số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 thì hóa học hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C4H8O2

Axit cacboxylic C4H8O2 với 2 đồng phân kết cấu, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 - CH2 – CH2 – COOH Axit butyric/ axit butanoic
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 – CH(CH3)COOH 2 – metylpropanoic

B. Este C4H8O2

Este C4H8O2 với 4 đồng phân kết cấu, cụ thể

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên HCOOCH2 – CH2 – CH3 n – propyl fomat
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên HCOOCH(CH3)CH3 Isopropyl fomat
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3COOC2H5 Etyl axetat
Công thức kết cấu của C4H8O2 và gọi thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2 và gọi tên CH3 – CH2 – COO – CH3 Metylpropinat

Vậy ứng với công thức phân tử C4H8O2 thì hóa học với 6 đồng phân, hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Quảng cáo

Xem tăng những đồng phân và cơ hội gọi thương hiệu cụ thể của những hóa chất khác:

 • Công thức kết cấu của CH2O2

 • Công thức kết cấu của C2H4O2

 • Công thức kết cấu của C3H6O2

  Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

 • Công thức kết cấu của C5H10O2

 • Công thức kết cấu của C6H12O2

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official