tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2021

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây


Chia sẻ bởi: Bùi duy liệu


Tạo bảng vô CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Khai báo cấu tạo nhằm tàng trữ dữ liệu

B

Tạo rời khỏi một nguyên hình nhằm trình diễn và in ấn và dán tài liệu.

C

Tạo rời khỏi hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.

D

Xác lăm le những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Chủ đề liên quan

Chọn câu vấn đáp đúng: Trong trong những năm mới gần đây, quy mô tài liệu thường

C

dùng nhiều vô trong những năm 1950

Mô hình tài liệu là:

A

Mô hình toán học tập vô bại liệt với khái niệm những đối tượng người dùng, Các quy tắc toán bên trên những đối tượng người dùng.

B

Mô hình về mối quan hệ những buộc ràng trong số những dữ liệu

C

Tập những định nghĩa nhằm tế bào miêu tả cấu tạo tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

D

Mô hình về cấu tạo tài liệu.

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Khi tàng trữ CSDL vô quy mô tài liệu, vũ trang nào là thông thường được lựa lựa chọn nhằm lưu trữ?

Thuật ngữ "bộ" người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một tính chất

Khẳng lăm le nào là là đúng vào khi nói đến khoá?

A

Khoá là giao hội toàn bộ những tính chất vừa vặn đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

B

Khoá cần là những ngôi trường STT

C

Khoá chỉ là một trong những tính chất vô bảng được lựa chọn thực hiện khoá

D

Khoá là giao hội toàn bộ những tính chất vô bảng nhằm phân biệt được những cá thể

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là một trong những CSDL của một đội nhóm chức?

Chọn câu vấn đáp SAI: Các bảng vô quy mô tài liệu, Khi lựa lựa chọn vấn đề được tiến hành tớ cần thiết quan tiền tâm:

A

Mối mối quan hệ trong số những tính chất

B

Số tính chất cần thiết trả vào

C

Thuộc tính nào là mang ý nghĩa buộc ràng

D

Cho đa dạng tính chất càng tốt

Chọn đáp án SAI: Khi dùng CSDL vận hành học viên bên trên PC năng lượng điện tử:

A

Có thể update thông thường xuyên vấn đề học tập sinh

B

Tìm dò thám những học viên theo gót ý muốn

C

Phức tạp, ko tiện dụng

D

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

Sắp xếp list học viên theo gót một tiêu chuẩn nào là đó

Điều khiếu nại nhằm link trong số những bảng?

A

giữa 2 bảng cần với ngôi trường chung

C

ít nhất một trong các 2 ngôi trường công cộng cần có một ngôi trường thực hiện khóa chính

D

tất cả những ĐK trên

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Trong quy mô tài liệu mối quan hệ, Khi tàng trữ CSDL bên trên bộ lưu trữ ngoài thì tớ cần thiết quan tiền tâm:

Cơ sở tài liệu (CSDL): Là giao hội dữ liệu

A

có tương quan cùng nhau theo gót một chủ thể nào là này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử.

B

có tương quan cùng nhau theo gót một chủ thể nào là này được lưu bên trên những vũ trang lưu giữ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu khai quật vấn đề của không ít người.

C

chứa đựng những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình ảnh... của một cửa hàng nào là bại liệt.

D

có tương quan cùng nhau theo gót một chủ thể nào là này được ghi lên giấy má.

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Vai trò của CSDL vô đời sống:

A

Giúp quả đât giải những câu hỏi KHKT

B

Tự động gom quả đât triển khai những trách nhiệm mang ý nghĩa hóa học nguy cấp hiểm

C

Lưu trữ, xử lí tài liệu tủ sách năng lượng điện tử

Xét về mặt mũi cấu tạo, một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột được hiểu là:

Chọn câu vấn đáp đích nhất: Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

B

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Cho bảng DIEM_THI bao gồm với những ngôi trường SBD, Toan, Van, Anh. Để tính tổng điểm của từng sỹ tử tớ người sử dụng đối tượng người dùng nào là thuận tiện nhất?

Hoạt động nào là tại đây với dùng CSDL?

B

Quản lý học viên vô căn nhà trường

Xét về mặt mũi cơ vật lý, những quy mô tài liệu được tàng trữ ở đâu?

C

Cả bộ lưu trữ vô và bộ lưu trữ ngoài

D

Lưu trữ bên trên mạng internet

Khi thiết kế những truy vấn vô Access, nhằm bố trí những ngôi trường vô hình mẫu căn vặn, tớ nhập ĐK vào trong dòng nào là vô lưới QBE?

Trong lưới QBE của hành lang cửa số hình mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A

Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành hình mẫu căn vặn

B

Xác lăm le những ngôi trường xuất hiện nay vô hình mẫu hỏi

C

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Xác lăm le những ngôi trường cần thiết bố trí

D

Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn