thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Câu hỏi:

24/07/2022 10,424

D. rất có thể dương, rất có thể âm hoặc bởi 0.

Bạn đang xem: thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

Thế năng trọng ngôi trường của một vật có mức giá trị rất có thể dương, rất có thể âm hoặc bởi 0.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng của một vật được bảo toàn khi

A. vật Chịu đựng thuộc tính của những lực tuy nhiên ko cần là những lực thế.

B. vật chỉ Chịu đựng thuộc tính của lực thế.

C. vật Chịu đựng thuộc tính của từng lực bất kì.

D. vật chỉ Chịu đựng thuộc tính của một lực có một không hai.

Câu 2:

Ba ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình 17.1. Quả bóng (1) được ném phương ngang, ngược bóng (2) được ném xiên lên bên trên, ngược bóng (3) được ném xiên xuống đưới. Các ngược bóng được ném với nằm trong vận tốc đầu. Bỏ qua quýt lực cản của không gian. Sắp xếp vận tốc của những ngược bóng Khi vấp khu đất theo đuổi trật tự hạn chế dần dần.

Ba ngược bóng y chang nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình (ảnh 1)

A. 1, 2, 3.

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là

B. 2, 1, 3.

C. 3, 1, 2.

D. Ba ngược bóng vấp khu đất với nằm trong vận tốc.

Câu 3:

Cơ năng của một vật bằng

A. hiệu của động năng và thế năng của vật.

B. hiệu của thế năng và động năng của vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.

D. tích của động năng và thế năng của vật.

Câu 4:

Một cái xe hơi đang làm việc thì cần phanh cấp nhằm tụt giảm nhằm mục tiêu rời va vấp vấp với 1 chú chó băng ngang qua quýt lối. Trong quy trình hãm phanh, động năng của xe hơi thay cho thay đổi như vậy nào? Trong tình huống này, cơ năng của xe hơi đem bảo toàn không? Tại sao?

Xem thêm: the whole matter is farther

Câu 5:

Tại sao nhập môn nhảy cao, những vận khuyến khích đều cần chạy đà trước lúc giậm nhảy?

Câu 6:

Một cái máy cất cánh chính thức tăng cường kể từ hiện trạng nghỉ ngơi nhằm đạt được vận tốc đầy đủ rộng lớn cho tới máy cất cánh rất có thể đựng cánh. Động năng máy cất cánh thay cho thay đổi thế nào nhập quy trình này?