they finished one project. they started working on the next

They finished one project. They started working on the next.

Bạn đang xem: they finished one project. they started working on the next

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

D. Not until did they start working on the next project then they finished one.

Đáp án C

Đáp án: C
Giải thích: hardly + QKHT + when + QKĐ (ngay sau khi)
Dịch nghĩa: Họ vẫn triển khai xong một dự án công trình. Họ chính thức thao tác làm việc tiếp sau.

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn ganh đua Đánh Giá năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo đòi chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: sách bài tập tiếng anh 7

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID