thư viện math cung cấp

Câu hỏi:

24/06/2022 2,834

A. Thủ tục vào đi ra của chương trình.

Bạn đang xem: thư viện math cung cấp

B. Hỗ trợ việc đưa đến những lựa lựa chọn ngẫu nhiên

C. Các hằng và hàm toán học.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hỗ trợ thẳng những format nén và tàng trữ tài liệu

Đáp án trúng là: C

Thư viện math cung cấp các hằng và hàm toán học như: sqrt(), gcd()

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những câu sau, số câu trúng là:

1) Sử dụng công tác con cái tiếp tục thực hiện công tác dễ nắm bắt, dễ dàng mò mẫm lỗi rộng lớn.

2) Hàm chỉ được gọi một đợt độc nhất ở công tác chủ yếu.

3) Hàm luôn luôn trả một độ quý hiếm qua loa thương hiệu của hàm.

4) Python chỉ được cho phép công tác gọi một hàm thiết kế sẵn trong những tủ sách của Python.

5) Khai báo hàm nhập Python luôn luôn với list thông số.

A. 1.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Phát biểu nào tại đây là sai khi nói về chương trình con?

A. Giúp việc lập trình trở lên suôn sẻ rộng lớn.

B. Tránh được việc phải viết chuồn viết lại cùng một dãy lệnh.

C. Chương trình dễ hiểu rõ, dễ hiểu rõ.

D. Khó phát hiện lỗi.

Câu 3:

“Các lệnh tế bào tả hàm”

phải viết:

A. Thẳng hàng với lệnh def.

B. Lùi vào theo đuổi quy định của Python.

Xem thêm: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây

C. Ngay sau dấu nhì chấm (:) và ko xuống dòng.

D. Viết thành khối và ko được lùi vào.

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def h(a1,b1):

s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình bên trên a1,b1 được gọi là :

A. Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Câu 5:

Hàm nhập Python được khai báo theo đuổi mẫu:

A. def tên_hàm(tham số):

Các lệnh tế bào tả hàm

B. def tên_hàm(tham số)

Các lệnh tế bào tả hàm

C. def tên_hàm()

Các lệnh tế bào tả hàm

D. def (tham số):

Các lệnh tế bào tả hàm

Câu 6:

Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) tớ cần:

A. Gọi hàm có sẵn thực hiện mà ko cần xây dựng lại hàm đó.

B. Phải xây dựng lại hàm đó.

C. Phải khai báo hàm trước Khi gọi.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 7

D. Phải khai báo và xây dựng lại.