tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 2


Danh kể từ kiểm đếm được là danh kể từ chỉ những vật thể, trái đất, ý niệm,... riêng biệt lẻ hoàn toàn có thể kiểm đếm được.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) The apples look very fresh. (Những ngược táo coi thiệt tươi tắn.)

     I lượt thích apples. (Mình mến táo.)

b) How many apples vì thế you eat every day? (Mỗi ngày chúng ta ăn từng nào ngược táo?)

     Two. I'm thirsty. Where can we get some drinks?

    (Hai. Mình khát nước. Chúng tao hoàn toàn có thể mua/lấy đồ uống ở đâu?)

    They're over there. (Chúng ở đằng ê.)

c)  Do you lượt thích milk, Mai? (Bạn sở hữu mến sữa ko, Mai?)

     Yes, I vì thế. It's my favourite drink. (Mình sở hữu. Nó là đồ uống yêu thương mến của tôi.)

d) How much milk vì thế you drink every day? (Mỗi ngày chúng ta tợp bao nhiếu sữa?)

    Two glasses. (Hai ly.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

 

Phương pháp giải:

How many + danh kể từ kiểm đếm được, số nhiều

How much + danh kể từ ko kiểm đếm được

- Danh kể từ kiểm đếm được là danh kể từ chỉ những vật thể, trái đất, ý niệm,... riêng biệt lẻ hoàn toàn có thể kiểm đếm được.

Ex: table (cái bàn), chair (cái ghế), notebook (quyển vở), pupil (học sinh), cát (con mèo), táo (táo), banana (quả chuối), sausage (xúc xích),...

- Danh kể từ ko kiểm đếm được là danh kể từ chỉ những vật liệu, hóa học lỏng, những định nghĩa trừu tượng và những vật tuy nhiên tất cả chúng ta coi như 1 khối ko thể tách tách.

Ex: wood (gỗ), water (nước), milk (sữa), rice (gạo, cơm), news (tin tức), work (công việc),...

Lời giải chi tiết:

a) How many bananas vì thế you eat every day? - I eat three bananas.

(Mỗi ngày chúng ta ăn từng nào ngược chuối? - Tôi ăn phụ vương ngược chuối.)

b) How much rice vì thế you eat every day? - I eat four bowls.     

(Mỗi ngày chúng ta ăn từng nào cơm? - Tôi ăn tư chén/bát.)

c) How many sausages vì thế you eat every day? - I eat two sausages.

(Mỗi ngày chúng ta ăn từng nào xúc xích? - Tôi ăn nhị dòng sản phẩm xúc xích.)

d) How much water vì thế you drink every day? - I drink three bottles.

(Mồi ngày chúng ta tợp từng nào nước? - Tôi tợp phụ vương chai.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thực phẩm và đồ uống hằng ngày của người tiêu dùng.

How many/much... vì thế you eat/drink every day?

(Mồi ngày chúng ta ăn/uống từng nào...?)

I eat/drink...

(Tôi ăn/uống...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.) 

1. How many bananas does Tony eat every day?

a. One.

b. Two.

c. Three.

2. How much rice does Nam eat every day?

a. Two bowls.

b. Three bowls.

c. Four bowls.

3. How much water does Mai drink every day?

a. Three bottles.

b. Four bottles.

c. Five bottles.

4. How many sausages does Tom eat every day?

a. One.

b. Two.

c. Three.

Phương pháp giải:

 Audio script:

1. Mai: What fruit vì thế you lượt thích best, Tony?

    Tony: Bananas. I eat bananas every day.

     Mai: How many bananas vì thế you eat every day?

    Tony: Two.

2. Linda: What's your favourite food, Nam?

    Nam: Rice with fish or soup.

    Linda: How much rice vì thế you eat every day?

    Nam: I eat four bowls.

    Linda: Wow! That's a lot!

3. Peter: What is your favourite drink, Mai?

    Mai: Water.

   Peter: How much water vì thế you drink every day?

   Mai: Four bottles.

4. Hoa: Do you lượt thích sausages, Tom?

   Tom: Yes, of course. I lượt thích them very much.

   Hoa: How much sausages vì thế you eat every day?

   Tom: Two. How about you? 

   Hoa: I don't lượt thích sausages.  

Tạm dịch: 

1. Mai: Cậu mến loại ngược này nhất vậy Tony?

    Tony: Chuối. Mình ăn chuối thường ngày luôn luôn.

     Mai: Cậu ăn từng nào ngược chuối từng ngày?

    Tony: 2 ngược.

2. Linda: Đồ ăn yêu thương mến của cậu là gì vậy Nam?

    Nam: Cơm với cá hoặc canh.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

    Linda: Cậu ăn từng nào cơm trắng thường ngày vậy?

    Nam: Mình ăn 4 chén bát.

    Linda: Ồ! hầu hết thiệt đấy!

3. Peter: Đồ tợp yêu thương mến của cậu là gì vậy Mai?

    Mai: Nước thanh lọc.

   Peter: Cậu tợp từng nào nước thường ngày vậy?

   Mai: 4 chai á.

4. Hoa: Cậu sở hữu mến xúc xích ko Tom?

   Tom: Có chứ, tất yếu rồi. Mình cực kỳ mến luôn luôn.

   Hoa: Cậu ăn từng nào dòng sản phẩm thường ngày thế?

   Tom: 2 dòng sản phẩm. Còn cậu thì sao?

   Hoa: Mình ko mến ăn xúc xích.

Lời giải chi tiết:

1. b

How many bananas does Tony eat every day? - Two. 

(Mỗi ngày Tony ăn từng nào ngược chuối? - Hai.)

2. c

How much rice does Nam eat every day? - Four. 

(Mỗi ngày Nam ăn từng nào cơm? - Bốn chén/ chén bát.)

3. b

How much water does Mai drink every day? - Four. 

(Mỗi ngày Mai tợp từng nào nuớc? - Bốn chai.)

4. b

How many sausages does Tom eat every day? - Two. 

(Mỗi ngày Tom ăn từng nào xúc xích? - Hai dòng sản phẩm.)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

milk

how much

shouldn’t

healthy

how many

Mai: What vì thế you usually have for breakfast?

Tom: Some bread with butter, sausages, eggs, chocolate and milk.

Mai: (1) ______ sausages and eggs vì thế you have?

Tom: I usually have two sausages and one egg.

Mai: (2) ______ chocolate vì thế you eat?

Tom: One or two bars.

Mai: And how much (3) ______ vì thế you drink?

Tom: A big glass.

Mai: You (4) ______ eat too many sausages and chocolate bars.

Tom: Why not?

Mai: Because they're not very (5) ______.

Lời giải chi tiết:

(1)   how many (2) how much (3) milk (4) shouldn't  (5) healthy

Đoạn đối thoại trả chỉnh:

Mai: What vì thế you usually have for breakfast?

Tom: Some bread with butter, sausages, eggs, chocolate and milk.

Mai: How many sausages and eggs vì thế you have?

Tom: I usually have two sausages and one egg.

Mai: How much chocolate vì thế you eat?

Tom: One or two bars.

Mai: And how much milk vì thế you drink?

Tom: A big glass.

Mai: You shouldn’t eat too many sausages and chocolate bars.

Tom: Why not?

Mai: Because they're not very healthy.

Tạm dịch:

Mai: Quý Khách thông thường bữa sớm với gì? 

Tom: Một không nhiều bánh mỳ với bơ, xúc xích, trứng, sô cô la và sữa.

Mai: Quý Khách thông thường ăn từng nào xúc xích và trứng?

Tom: Tôi thông thường ăn nhị xúc xích và một ngược trứng.

Mai: Quý Khách ăn từng nào sô cô la?

Tom: Một hoặc nhị thanh.

Mai: Và chúng ta tợp từng nào sữa?

Tom: Một ly rộng lớn.

Mai: Quý Khách tránh việc ăn rất nhiều xúc xích và những thanh sô cô la.

Tom: Tại sao không?

Mai: Bởi vì thế bọn chúng ko chất lượng tốt mang lại mức độ khỏe!

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong nghịch tặc.)Labelling foods and drinks

(Dán nhãn thực phẩm và thức uống)

Lời giải chi tiết:

Food pyramid (Tháp thực phẩm)

Eat only a little (Ăn có một ít)

chocolate (sô cô la), cola (cô ca cô la), ice cream (kem), sweets (kẹo)

Eat some (Ăn một ít)

fsh (cá), milk (sữa), chicken (thịt gà), eggs (trứng), cheese (phô mai), jam (mứt)

Eat most (Ăn nhiều nhất)

rice (cơm/gạo), apples (táo), bread (bánh mỳ), carrots (cà rốt), sweet corn (bắp ngọt), oranges (cam), tomatoes (cà chua), banana (chuối), cabbage (cải bắp)


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Sô cô la sở hữu một vài ba Vi-Ta-Min tuy nhiên nó cũng có thể có nhiều hóa học đồ sộ và đuờng, vậy nên ko ăn rất nhiều. Để mạnh mẽ, chúng ta nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau củ trái cây và ngược cây.

 • Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Ngày ni trẻ nhỏ người Anh thông thường ăn gì? Vào bữa trưa, Jim tiếp cận cửa hàng và mua sắm một chiếc bánh xỗng uých, một không nhiều sô cô la và một không nhiều sữa. Một vài ba chúng ta của cậu ấy cũng mua sắm thực phẩm bên trên cửa hàng.

 • Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện tập dượt kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 17 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.